Kouluttajana Eeva-Liisa Tamski

Porstua T:mi järjestää ajalla 6.2.2019 – 8.5.2020 kouluttajakoulutuksen. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita kouluttajana toimimisesta ja haluavat kehittää pedagogisia taitojaan, esiintymistaitojaan sekä osaamistaan koulutuksen suunnittelemisessa ja toteuttamisessa.

Koulutus antaa perusvalmiudet kouluttajana toimimiseen. Neuropsykiatrisille valmentajille koulutus antaa valmiuksia toimia myös neuropsykiatrinen valmentaja-koulutusten kouluttajana.

Kouluttajakoulutus sisältää yhteensä 36 lähipäivää, joista 18 lähiopetuspäivän ajan opiskellaan kouluttajana toimimista ja 18 päivää harjoitellaan kouluttamista käytännössä.

Koulutus toteutuu noin 1,5 vuoden ajalla, sisältäen kuusi lähiopetusjaksoa. Kussakin lähiopetusjaksossa on kolme lähipäivää, keskimäärin joka kolmas kuukausi. Lisäksi koulutukseen osallistuva toimii oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa pohjalta kouluttajana 18 päivän ajan valitsemassaan koulutuksessa tai ”apukouluttajana” meneillään olevassa neuropsykiatrisen valmentajan tai muussa koulutuksessamme.

Linkki koulutusinfoon: 4. Koulutjakoulutus ja OPS