NLP Practitioner -koulutus Mikkelissä ajalla 11.11.2021 – 3.6.2021

NLP on malli, jossa ihmisen mielen taitavaa toimintaa ja vuorovaikutusta mallittamalla on huomattu, miten ihmiset toimivat tilanteissa, joissa he onnistuvat ja saavat aikaan hyviä tuloksia. NLP:stä on hyötyä kaikkialla, missä vuorovaikutuksen laadulla on merkitystä ja missä on hyötyä siitä, että […]