Neuropsykiatriset erityispiirteet kuten ADHD, Asperger, autismi, Tourette ym. voivat aiheuttaa pulmia oman toiminnan ohjaukseen ja haasteita arjen selviytymiseen. Valmennuksesta hyötyvät myös mielenterveys ja päihdekuntoutujat. Meissä ihmisissä on valmiina ne vahvuudet ja kyvyt, joita tarvitsemme oman elämämme elämiseen. Ymmärrys neuropsykiatrisista erityispiirteistä, kantavampien toimintamallien löytäminen ja omaksuminen, omiin voimavaroihin luottamisen lisäntyminen ja piilevienkin voimavarojen esiin nostaminen helpottavat kulkua arjen haasteiden yli, kohti toivottua tulevaa. Valmentavalla työotteella toimiessa tai valmentajan tukiessa valmennettavan paras  kyvykkyys, potentiaali,  saadaan käyttöön.

Lue lisää linkistä:

Etätoteutuksena verkossa kouluttajana Jani Voutiainen ja Eeva-Liisa Tamski