“Sillä ei ole merkitystä mitä katsot, vaan mitä näet.”

Henry David Thoreau 1817-1862

NLP-practitioner koulutus ja luonto yhdistyvät Saimaan saaristossa.

Koulutus antaa työkaluja henkilökohtaiseen kehitykseen sekä vuorovai-kutukseen. Sisältö koostuu monipuolisista menetelmistä, joiden avulla on helpompi ymmärtää erilaisia ajatusmalleja. Koulutuksessa opitaan erilaisia keinoja, joiden kokonaisuudesta muodostuvan työkalupakin avulla on helpompi ymmärtää miten vuorovaikutus toimii ja mitä tapahtuu kun muuttaa omaa ajatteluaan. Opimme miten psyykkiset tilamme ja kokemuksemme rakentuvat ja muuttuvat. Koulutus tarjoaa henkilökohtaisen kasvun ja kehi-tyksen perustyökalut, joiden avulla on mielekästä lähteä rakentamaan omaa kokonaisvaltaisempaa maailmankuvaa

Lisätietoja ja ilmoittautumiset