NLP on malli, jossa ihmisen mielen taitavaa toimintaa ja vuorovaikutusta mallittamalla on huomattu, miten ihmiset toimivat tilanteissa, joissa he onnistuvat ja saavat aikaan hyviä tuloksia. NLP:stä on hyötyä kaikkialla, missä vuorovaikutuksen laadulla on merkitystä ja missä on hyötyä siitä, että omaa kokemista, osaamista ja ajattelua voi ohjata.

NLP tarjoaa käytännöllistä tietoa ihmisen mahdollisuuksista, käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta. NLP kertoo, kuinka hyvä kontakti luodaan ja kuinka vuorovaikutus sujuu, kuinka motivoidutaan myönteisesti, tehdään päätöksiä, opitaan, muutetaan kielteisiä kokemuksia, kuinka neuvotellaan onnistuneesti jne. Koska NLP on syntynyt mallittamalla ihmisten jo käytössä ja esillä olevia taitoja, eräs NLP:n olennainen anti on omien, koko ajan olemassa olevien taitojen tunnistaminen. Lisätietoa NLP-ajattelusta mm. NLP-yhdistyksen sivuilta.

Koulutusaikataulu: NLP Practitioner -koulutus 2021-2022

Osallistumismaksu 1100 € + alv 24%, yhteensä 1364 €, maksu neljässä erässä tai sovitusti esim. kuukausittain. Ilmoittautumiset ja tiedustelut seppo.tamski@porstua.fi