Kouluttajana Piia Hartikainen, Arja Tuovinen tai Jani Voutilainen, tarvittaessa tutorina Eeva-Liisa Tamski.

Perhevalmennus on perhetyötä valmentavalla työotteella. Valmennuksen selkeä struktuuri sekä jäsentynyt ja napakka työote yhdistyvät lempeään ja myötäelävään asiakkaan kohtaamiseen. Vanhempaa tuetaan löytämään paras kyvykkyytensä tarkastelemalla toteutuvaa vanhemmuutta potentiaalin, ei suoritusten näkökulmasta. Kun toivottua tulevaa työstetään perhevalmentajan kanssa, uudet toimintamallit juurtuvat, arki sujuu paremmin ja lapsi saa tarvitsemansa hoivan, huolenpidon ja rakkauden.

Perhevalmennus etenee prosessina, joka parhaimmillaan edesauttaa koko perheen hyvinvointia ja jaksamista, ennaltaehkäisee ongelmien kerrannaisvaikutuksia, rakentaa toimivia vuorovaikutussuhteita, normalisoi perhetilannetta sekä tarjoaa vanhemmille tukea ja opastusta neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien lastensa ohjaamiseen ja kasvattamiseen.

Perheitten valmennukselle on yhteiskunnallinen tilaus

Käypä hoito suositus, maamme kärkihankkeet kuten LAPE, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjaukset ja kannanotot, mielenterveysstrategia, perhepolitiikka ym. painottavat vanhempien, sisarusten ja muun lähipiiri huomioimista kokonaisuutena, asiakaslähtöisesti ja yli hallintokuntarajojen. Tukemalla vanhempia autetaan heitä tukemaan lasta. Perheen omissa toimintaympäristöissä tapahtuva perhevalmennus vastaa hyvin yhteiskunnalliseen tilaukseen.

Perhevalmennuksen kohderyhmä

Perhevalmennus on tarkoitettu avuksi ja tueksi haastaviin perhetilanteisiin mm. silloin, kun vanhemmuuden toteutumisessa on puutteita, lapsella tai perheen vanhemmalla on jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä tai perheille, joilla esiintyvän päihde- tai mielenterveysongelman takia on vaikeuksia selviytyä arjessa.

Perhevalmentaja-koulutuksen toteutus

Perhevalmentajan koulutus on tarkoitettu jatkokoulutukseksi perhetyöntekijöille, neuropsykiatrisille valmentajille ja sosiaali-, tervys- tai kasvatusalan ammattilaisille, jotka työskentelevät perheiden kanssa.

Perhevalmentajan koulutus antaa mahdollisuuden perehtyä koko perheen tukemiseen, lapsi keskiössä siten, että työntekijä/valmentaja saa valmiuksia hahmottaa yhdessä perheen kanssa juuri ko. perheelle sopivimmat keinot arjen sujumisen tukemiseksi. Tavoitteena on sekä tarjota konkreettista tukea käytännön kotitilanteisiin että opastaa vanhempia toimivien kasvatus- ja ohjausmallien omaksumiseen.

Koulutuksen toteutus

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka muodostuu 8 lähiopetuspäivästä (2 lähiopetuspäivää kuukaudessa) ja itsenäisestä opiskelusta. Lähiopetus sisältää yhteistoiminnallista oppimista, luentoja, harjoituksia, ryhmätyöskentelyä ja ohjauskeskusteluja. Etäjaksoilla opiskelija soveltaa lähiopetuspäivien sisältöjä omassa työssään, tutustuu kirjallisuuteen ja suorittaa itsenäisiä opiskelutehtäviä.

Koulutuksen keskeiset sisällöt:

  • valmentava työote ja valmennuksen keskeiset lähestymistavat
  • valmennuksen kohde ja neuropsykiatristen oireyhtymien vaikutukset
  • perhevalmennus prosessina
  • valmennusmenetelmien ja perhekoulu-menetelmien käyttö vanhempien ohjauksessa
  • valmentaja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
  • perhevalmennusprosessin arviointi ja palautteen antaminen

Ajankohta:

Seuraava koulutuksemme toteutetaan ajalla

05.-06.10.2020klo 9-15

09.-10.11.2020klo 9-15

07.-08.12.2020 klo 9-15

11.-12.01.2021 klo 9-15

Paikka:

Porstua, Mikonkatu 13, 50100 Mikkeli

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Tamski Eeva-Liisa, kouluttaja, työnohjaaja, ToKo (työnohjaajien kouluttaja STOry), sosiaaliohjaaja, NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLPt-terapeutti (psykoterapia), NLP Master Coach, NLP Personal Coacj, ADHD-valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Eeva-Liisa Tamski

Kouluttajina toimivat:

Hartikainen Piia, kouluttaja, työnohjaaja (koulutuksessa), sosionomi (AMK)
NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, neuropsykiatrinen valmentaja perhetyöntekijä, hyvinvointi-, kuntosali- ja ravintovalmentaja, Personal Trainer, Porstua ry:n toiminnanjohtaja

Tuovinen Arja, kouluttaja, sosionomi (AMK), NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Personal Coach, neuropsykiatrinen valmentaja, perhevalmentaja

Voutilainen Jani, kouluttaja, työnohjaaja, sosiaalialan ohjaaja, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Personal Coach, neuropsykiatrinen valmentaja, perhevalmentaja, Porstua ry:n haliituksen puheenjohtaja.

Koulutuksissa voi vierailla myös muita asiantuntijaluennoitsijoita.