Kouluttajana Jani Voutilainen ja Eeva-Liisa Tamski

Perheen valmennukselle on yhteiskunnallinen tilaus

Käypä hoito -suositus, maamme kärkihankkeet ja THL:n linjaukset painottavat palveluita, joissa otetaan huomioon vanhemmat ja sisarukset sekä muu lähipiiri kokonaisuutena, asiakaslähtöisesti ja yli hallintokuntarajojen. Vanhempia on autettava hyväksymään lapsi omana itsenään, toimimaan lapsen edun mukaisesti ja tukemaan lasta kaverisuhteissa, koulussa, harrastuksissa, kuntoutuksessa, jne.

Tukemalla vanhempia, autetaan samalla heitä tukemaan lasta.

Perhevalmentajan koulutus