PERHEVALMENNUS-KOULUTUS 31.1.-10.5.2019 LAHDESSA

Kohderyhmä:
Perhevalmennus-koulutus on tarkoitettu jatkokoulutukseksi perhetyöntekijöille, neuropsykiatrisille valmentajille ja perheiden kanssa työskenteleville.

Tavoitteet:
Perhevalmennus-koulutus antaa mahdollisuuden perehtyä koko perheen tukemiseen siten, että valmentaja saa valmiuksia hahmottaa yhdessä perheen kanssa juuri ko. perheelle sopivimmat keinot arjen sujumisen tukemiseksi. Koulutuksen aikana valmentaja perehtyy valmentavalla työotteella tapahtuviin eri tapoihin tukea käytännön kotitilanteita ja opastaa vanhempia toimivien kasvatus- ja ohjausmallien omaksumiseen.

Perhevalmennus edesauttaa parhaimmillaan koko perheen hyvinvointia ja jaksamista, ennaltaehkäisee ongelmien kerrannaisvaikutuksia ja tarjoaa vanhemmille tukea ja opastusta lastensa ohjaamiseen ja kasvattamiseen.

Sisältö:
Valmentava työote, neuropsykiatrinen valmennus ja perhevalmennus pähkinänkuoressa
Valmennuksen keskeiset lähestymistavat: Ratkaisukeskeisyys, narratiivisuus, tyhjän pään metodi ja NLP valmennuksen käytössä
Perhevalmennuksen kehykset
Perhevalmennus prosessina
Mielikuvat perheestä ja mielikuvien muokkaus
Tilannekartoitus: Perheenjäsenten verkostot ja roolit
Perheen voimavarojen ja vahvuuksien esille nostaminen
Tavoitteiden asettaminen ja perheenjäsenten motivointi
Valmennuksen eri menetelmien ja perhekoulumenetelmien käyttö vanhempien ohjauksessa: lasten kanssa toimimiseen ja koko perheen tukemiseen liittyviä harjoituksia ja tehtäviä
Valmentaja yhteistyössä päivähoidon, koulun ja oppilaitosten kanssa
Perhevalmennusprosessin arviointi ja palautteen antaminen

Toteutus:
Koulutuksen kesto on kahdeksan päivää. Koulutus toteutetaan vuorovaikutuksellisina luentoina, ryhmätöinä ja harjoituksina.

Kouluttajat:
Vastuukouluttajana toimii Jani Voutilainen. Kouluttamiseen osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös muita perhevalmennuksen asiantuntijoita.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: jani.voutilainen@porstua.fi tai 044 515 0015.

Ajankohta:
31.1-1.2.2019
7.-8.3.2019
4.-5.4.2019
9.-10.5.2019

Kaikkina päivinä klo 9.00-15.00.
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.