Porstua on vankan ammattitaidon omaavien sosiaalialan yrittäjien yhteisö, jolla on toimipisteet Mikkelissä, sekä Pieksämäellä. Porstuan yrittäjät tuottavat sosiaalipalveluja, jossa työskentelyn painopiste on lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun palveluissa avohuollossa. Toinen tärkeä osa toimintaa on asiantuntijapalvelut mm. henkilökohtainen – ja työyhteisövalmennus, työnohjaus ja koulutus.

Kasvaakseen sellaiseksi kuin haluaa, tavalla, jolla haluaa, Porstua tarjoaa:

  • asiantuntijapalveluina lähinnä sosiaali-, terveys- ja opetusalalle soveltuvia työnohjauksia, työyhteisövalmennuksia ja koulutuksia.
  • lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun palveluja kunnalle
  • psykoterapiaa, neuropsykiatrista valmennusta, life- ja performance coachingia sekä työyhteisövalmennusta kaikille kuntalaisille

Osaamispohjainen yrittäjyys terminä sopii hyvin kuvaamaan Porstuan toimintaa. Porstua toimii positiivisessa mielessä eräänlaisena brändinä sen sisällä työskenteleville yrittäjille. Vuosien pitkäkestoisen työskentelyn aikana Porstua on hankkinut hyvän ja halutun yhteistyökumppanin julkisuuskuvan. Positiivinen ja luotettava imago vaikuttaa siten, ettei omaa osaamista ja ammattitaitoa tarvitse enää todistella esimerkiksi kuntapäättäjille. Yrittäjäyhteisönä Porstua tarjoaa luonnollisen verkoston ja tuen sen sisällä toimiville yrittäjille. Uhkakuvia yrittäjyydessä on ollut 1990-luvun laman jälkeiset vuodet ja nyt 2000-luvun finanssikriisi ja kysymys siitä, voiko tulevaisuudessa ostaa laadukkaita sosiaalipalveluja myös yksityissektorilta. Sosiaalialalla tarvitaan yrittäjyyttä. Julkisen ja kolmannen sektorin palvelut eivät nyt eivätkä tulevaisuudessa riitä turvaamaan ihmisten hyvinvointia.

Seuraavassa tiivistyy niin Porstuan keskeinen ideologia, sosiaalialan asiakastyön subjektiuden vaaliminen kuin sosiaalipedagogiikan ydinajatukset ihmisten osallisuudesta, voimaantumisesta ja ihmisten auttamisesta itseapuun.

“Pienessä terhossa on jo tammi. Kun se saa sopivasti tukea, ravintoa ja valoa, se kasvaa ihan itse suureksi puuksi.”

  • Toiminnan perustaja on Eeva-Liisa Tamski, Toni Lillman on toiminut viime vuodet omistajan Eeva-Liisan valtuuttamana.
  • Porstuan organisaatio on muuttunut 1.4.2018 Toni Lillmanin astuessa syrjään toiminnanjohtajan tehtävistä henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen liittyen.
  • Uudeksi toiminnajohtajaksi Porstua on valinnut Piia Hartikaisen, joka on toiminut jo usean vuoden ajan Porstuan yrittäjä yhteisön sopimusyrittäjänä.
  • Toni Lillman jatkaa edelleen toimintaansa Porstuan yrittäjäyhteisön jäsenenä ja valtuutettuna omistajana.
  • Lisätiedustelut: Piia Hartikainen, toiminnanjohtaja +358  50 554 7158,  piia.hartikainen@porstua.fi