Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten, arvojen ja tunteiden tulkitsemista. Tämä tapahtuu yhdessä kaikkien ohjattavien kanssa ja yhteisellä vaikutuksella.

Työnohjauksessa ohjattava pohtii omaan työhönsä liittyviä asioita ja vaikuttavia tekijöitä. Ohjaaja sekä muut osallistujat tukevat ohjattavaa näkemään ja huomioimaan työtään yksityiskohtaisemmin ja jäsennellymmin.

Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä. Työnohjauksen tavoitteena onkin vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.

(Lähde: Suomen työnohjaajat ry)

Porstua yrittäjäyhteisön työnohjaajat: