Valmennus

Valmennus ja valmentava työote ovat ajattelu. ja työskentelytapoja, joissa valmentaja auttaa valmennettavaa ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan, löytämään keinot ja osaamisen niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa. Yhdessä löydetään valmennettavan potentiaali, hänen paras toimintakykynsä. Uskomme, että sopivalla tuella valmennettava voi kehittyä juuri niin hyväksi kuin hän haluaa.

  • elämäntaidon valmennus
  • neuropsykiatrinen valmennus
  • perhevalmennus
  • urheilu- ja mentaalivalmennus
  • sekä kuntouttavat ryhmätoiminnan esim neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien nuorten ryhmät ja vanhempainkoulu

Valmennus perustuu Tammenterho-ideologiaan:

”Pienessä terhossa on jo suuri tammi. Kun se saa sopivasti tukea, ravintoa ja valoa, se kasvaa ihan itse puuksi.” (Virginia Satir)