Nyt sinulla tai työyhteisölläsi on loistava mahdollisuus saada työnohjausta minulta. Olen Piia Hartikainen ja osa Porstuan yrittäjäyhteisöä, jossa työskentelyni on ollut mm. ammatillisena tukihenkilönä, NLP-, neuropsykiatrisena- ja perhevalmentajana toimimista, tapaamisvalvontojen ohjaamista sekä kouluttamista.

Teen työnohjausta valmentavalla, tulevaisuusorientoituneella (NLP) sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä työotteella. Työskentely pohjautuu asiakkaan omaan ajatteluun sekä se tukee asiakkaan omia oivalluksia. Menetelminäni ovat mm. keskustelut, ryhmätyöskentely, valmentava työote, yrittäjämäinen työote, liikunta/ liike, luovat menetelmät sekä harjoitteet.

Oman ajatteluni mukaan ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi vaikuttaa paljon työssä jaksamiseen, kehittymiseen sekä motivoitumiseen ja päinvastoin, joten työnohjauksissa on mahdollisuus keskittyä esimerkiksi yksilön/ ryhmän hyvinvointiin erilaisissa ympäristöissä muiden asioiden ohella. Työnohjausta on mahdollista toteuttaa mm. liikettä ja luontoa apuna käyttäen. Uskon vahvasti oman mielemme voimaan, miten käytämme sitä. NLP on malli siitä kuinka mielemme toimii, kuinka opimme, motivoidumme, saavutamme tavoitteemme, ajattelemme ja ratkaisemme haasteita.

Olen valmistunut syksyllä 2018 myös NLP Traineriksi ja käyn tällä hetkellä Life Coach- koulutusta apukouluttajan/ opiskelijan ominaisuudessa. Noudatan työskentelyssäni Suomen työnohjaajat ry:n eettisiä sääntöjä. Toimin myös Porstuan toiminnanjohtajana.