Porstua

Yhteystiedot

Jouni Haatainen

Jouni Haatainen

044 335 4461
jouni.haatainen@porstua.fi

liikunnanohjaaja
NLP Practitioner
neuropsykiatrinen valmentaja
Personal Trainer
fyysinen valmentaja

Olen koulutukseltani liikunnanohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Lisäksi olen käynyt NLP Practitioner-koulutuksen sekä useita täydennyskoulutuksia psykiatrian alalta.

Olen toiminut Essoten palveluksessa mielenterveys- ja päihdepuolella vuodesta 1997 lähtien-. Myös työtehtävät lastensuojelulaitoksessa sekä elintapaohjaushankkeessa ovat tulleet takavuosina tutuiksi.

Minulle on tärkeää kuunnella aidosti ihmistä, luoda häneen luottamuksellinen suhde ja etsiä hänelle motivaatio tarvittaviin muutoksiin. Työssäni käytän mielelläni toiminnallista otetta.

Perheeni ja etenkin lapsenlapseni tällä hetkellä sekä urheilu sen kaikissa muodoissaan on lähellä sydäntäni vapaa-aikanani.

Toni Lillman

Toni Lillman

050 918 5784
toni.lillman@porstua.fi

Työnohjaaja, kouluttaja
Sosiaalialan ohjaaja
YAMK Sosionomi (koulutuksessa)
NLP Trainer, NLP Master Practitioner
NLP Practitioner, NLP Master Coach
NLP Personal Coach
Neuropsykiatrinen valmentaja
Lean-ohjaaja, mentaalivalmentaja
Läheisneuvonpidon koollekutsuja
Porstuan vt. omistaja

Työssä koen olevan tärkeää kohdata ihminen ihmisenä piittaamatta taustoista tai elämäntilanteesta. Hyvän dialogin aikaansaamiseksi tarvitaan keskinäistä luottamusta ja avoimuutta, jotta asiat uskalletaan nostaa rohkeasti esiin pelkäämättä “tuomituksi” tulemista tai arvostelua. Teemana onkin, että ongelmat ansaitsevat tulla kuulluksi, mutta niihin ei kannata jäädä rypemään. Aina löytyy myös jotain muuta, tarinasta voi tehdä moniulotteisemman ja rikkaamman. Käsiteltävät asiat onkin tavallisten ihmisten tavallisia tarinoita..

Iloinen ja rempseä persoona joka pitää liikunnallisesta vapaa-ajasta. Halu kehittyä ja kehittää on myös voimakkaana ja se ajaakin opiskelemaan alati jotain uutta ja erilaista. Oma lapsi opettaa lisäksi päivittäin elämästä nauttimista ja hetkessä pysymisen taitoa.

Minna Vuorinen

Minna Vuorinen

040 7476785
minna.vuorinen@porstua.fi
minnaj.vuorinen@gmail.com
minnavuorinen.fi

Erityisluokanopettaja, KM
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Neuropsykiatrinen valmentaja
Perhevalmentaja
NLP- practitioner
Tukiperhekoulutus, perhehoitaja
Lasten ja nuorten ART- ohjaaja sekä ART Family- perheohjaaja

Eeva-Liisa Tamski

Eeva-Liisa Tamski

0500 359 054
eeva-liisa.tamski@porstua.fi
tamski.fi/eevaliisatamski

Kouluttaja, ToKo (työnohjaajien kouluttaja), työnohjaaja, Sosiaaliohjaaja
NLP Trainer, NLPt-terapeutti (psykoterapia), NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ADHD-coach, neuropsykiatrinen valmentaja, perhetyöntekijä, perhevalmentaja, LNP-kouluttaja ja koollekutsuja, Kirjoittaja
Porstuan perustaja (1997) ja omistaja

Ammatillisesta näkökulmasta katsoen olen sosiaalialan yrittäjä, kouluttaja, työnohjaaja, ToKo (työnohjaajien kouluttaja), sosiaaliohjaaja, NLPt-terapeutti (psykoterapia), NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitoner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ADHD-valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, perhevalmentaja, perhetyöntekijä ja vielä jotain muuta.

Työkokemukseni on lastensuojelutyöstä avo- ja laitoshuollossa, yksityisellä, julkisella ja järjestösektorilla. Olin myös kehittämässä suomalaista jalkautetun perhetyön mallia Helsingin Diakonissalaitoksen ohjaamassa Yhteisvastuu lapsistamme -hankkeessa (3 v.) ja suomalaista läheisneuvonpito-mallia Stakesin hallinnoimassa Huostaanotto-projektissa (4 v.). Perheitten kanssa työskentelystä minulla on vankka kokemus. Minulle on kertynyt 25.000 perhetapaamista lastensuojelun perhetyössä, kehittämishankkeissa, terapiassa ja perhevalmennuksessa. Yrittäjänä olen tuottanut sosiaalipalveluja lastensuojelun avohuoltoon yhdessä 16–20 sopimusyrittäjäni kanssa. Viimeiset kymmenen vuotta olen työskennellyt kokopäiväisenä kouluttajana (mm. neuropsykiatrinen valmennus ja perhevalmennuskoulutukset, NLP Practitioner ja Master Practitioner -koulutukset, työnohjaaja- ja kouluttajakoulutukset). Mielestäni tehtäväni kouluttajana on innostaa jakamaan kokemuksesta ja oppimaan yhdessä.

Neuropsykiatrista valmennusta kehitin Mikkelin ammattikorkeakoulun pilotoimassa ADHD-valmentajan taidot ja toimivan palvelumallin kehittäminen –hankkeessa. Lasten, nuorten ja aikuisten valmennuksesta minulla on kokemusta 5000 valmennustapaamisesta. Käytyäni kouluttajakoulutuksia aloitin neuropsykiatristen valmentajien kouluttamisen vuonna 2006. Nyt olen toiminut vastuukouluttajana 130:ssä 13–18-päiväisessä, eri puolella maata järjestetyissä ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksissa sekä useissa lyhyemmissä, valmennukseen liittyvissä täydennys- ja lisäkoulutuksissa, joissa syntyi myös ensimmäinen suomalainen ns. perhevalmentajakoulutus (5–8 lähioppimispäivää). Perhevalmentajan koulutuksia on toteutunut kolmisenkymmentä. Koulutusten tilaajina ovat olleet pääasiassa ammattikorkeakoulut, oppisopimustoimistot, kansanopistot, kunnat, kaupungit, ELY-keskus, erilaiset hankkeet ja valtakunnalliset yritykset tai yksittäiset palveluntuottajat.

Perustin valmentajille suunnatun Valmennustaito ry:n, Nepsy-lehden, valtakunnalliset Nepsy-opintopäivät ja vuosittaiset Valmennusmessut ja organisoin alueellisen yhteyshenkilömallin. Kirjoitin ensimmäisen suomalaisen neuropsykiatrisen valmennuksen oppikirjan, Tammenterhon tarinoita. Kirja valmennuksesta ja tähän liittyvät kaksi työkirjaa Neuropsykiatrisen valmentajan ja Perhevalmentajan työkirjan.

Yhteistyössä Lauri Jäntin (Educons Oy) kanssa kehitimme Priima oppimisympäristöön neuropsykiatrisen valmennus -koulutuksen etätoteutuksia varten sekä maksuttoman Neuropsykiatrinen valmentaja -osaamismerkin (Open Badge, digimerkki metadatoineen), joka myönnetään koulutukseni käyneille.

Työnohjaajana olen toiminut 25 vuotta arviolta 6000 työnohjaustapaamisessa. Olin myös mallinnettavana työnohjaajana NLP-viitekehyksessä toteutetussa työnohjaajien koulutuksessa. Vuosina 2015–2016 opiskelin STOry:n järjestämässä ensimmäisessä työnohjaajien kouluttajakoulutuksessa. Työnohjaajia olen kouluttanut 14 vuoden ajan. Koulutukseni ovat Suomen työnohjaajat ry:n suositusten mukaisia. Kirjoitin työnohjauksesta kirjan Työnohjaus. Tietäjien kohtaamisia.

Tausta-ajatteluani on tulevaisuusorientoituvat ratkaisukeskeisyys ja NLP sekä, teoriapohjana positiivinen psykologia.

Seppo Tamski

Seppo Tamski

0400 629 354
seppo.tamski@porstua.fi

Kouluttaja, työnohjaaja
NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach
Neuropsykiatrinen valmentaja
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Perhevalmentaja

Mari Lahti

Mari Lahti

040 5092420
mari.lahti@porstua.fi
mari.lahti@topfoals.fi

Erityisopettaja, KM
Sosiaalikasvattaja
Neuropsykiatrinen valmentaja
Perhevalmentaja
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Lasten ja nuorten ART- ohjaaja sekä ART Family- ohjaaja
Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan opintoja

Laura Kuusela

Laura Kuusela

044 983 1515
laura.kuusela@porstua.fi
laurakuusela.com

Lähihoitaja
Sosionomi (AMK).
Neuropsykiatrinen valmentaja
Seksuaalineuvoja
Seksuaaliterapeutti (tällä hetkellä erityistason seksuaaliterapeutin (NACS) auktorisointi käynnissä)
Rentoutus- ja meditaatiovalmentaja
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (sis. psykoterapeuttiset valmiudet)
Psykofyysisen psykoterapian perusteet -koulutus
NLP practitioner (koulutuksessa)
Integratiivinen psykoterapeutti (koulutuksessa)

 

Koulutukseltani olen terveys-ja sosiaalialan puolelta lähihoitaja ja sosionomi (AMK). Muita koulutuksia: seksuaaliterapeutti (erityistason (NACS) auktorisointi käynnissä), seksuaalineuvoja, neuropsykiatrinen valmentaja ja rentoutusohjaaja. Olen suorittanut ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutuksen, joka sisälsi psykoterapeuttiset valmiudet ja psykofyysisen psykoterapian
perusteet -koulutuksen. Lisäksi olen käynyt lisäkoulutuksia mm. jännittäjäryhmien ohjaamisesta, mindfullnessista, psykologisesta joustavuudesta ja green care-toiminnasta.

Porstualla olen toiminut yrittäjänä vuoden 2021 alusta ja sitä ennen olen työskennellyt erilaisissa sosiaalialan hommissa ns. vauvasta vaariin. Pisin työkokemus minulla on ennen yrittäjyyttä lapsien parista. Ennen sosiaalipuolta työskentelin vuosia lävistäjänä, eli hyvin ihmisläheistä on työurani ollut aina.

Tärkeimmäksi työssäni näen asiakkaan aidon kiireettömän kohtaamisen ja sen, että asiakas tulee kuulluksi omana itsenään. Pidän myös tärkeänä vaalia ennakkoluulottomuutta, voimavaralähtöisyyttä, luottamuksellisuutta, huumoria ja maanläheisyyttä.

Vapaa-aikani kuluu usein perheen, ystävien ja varsinkin pienen poikani parissa. Musiikki on minun henkireikäni ja rentoudun myös lukemisen, maalaamisen ja yin-joogan parissa.

Mirja Karjula

040 723 3433
mirja.karjula@porstua.fi

Sosiaalikasvattaja, KM
Erityisopettaja
Neuropsykiatrinen valmentaja

Mikko Nevanoja

Mikko Nevanoja

050 321 0416
mikko.nevanoja@porstua.fi

Sosionomi (AMK)
Työnohjaaja
NLP Practitioner, NLP Personal coach
Neuropsykiatrinen valmentaja
Perhetyöntekijä

Olen toiminut yrittäjänä Porstuassa vuodesta 2008 lähtien. Työ­kokemukseni olen saanut erilaisissa sosiaali- ja terveys­alan tehtävissä, kuten koulu­kodin asumis­osaston ohjaajana sekä lähi­esi­miehenä. Koulutukseltani olen Sosionomi AMK, työn­ohjaaja ja neuro­psykiatrinen valmentaja. Lisäksi olen suorittanut voima­vara­keskeisen perhe­työn koulutuksen sekä NLP Practitioner ja NLP Personal Coach koulutukset.

Työssäni tärkeintä on löytää asiakkaan paras potentiaali yhteis­työssä asiakkaan itsensä kanssa.

Vapaa-aikani vietän mieluiten liikkuen mm. veneillen ja Old Time Hockeyn parissa.

Marita Vokkolainen

Marita Vokkolainen

040 576 2171
marita.vokkolainen@porstua.fi

Erityis­nuoriso­työn­tekijä
Päihde­työn­tekijä
Nuorten psykiatrinen Tela­ketju-koulutus
JOPO-ohjaaja
Friends-ohjaaja
Sosiaali­pedagogisen hevos­toiminnan opinnot
Neuro­psykiatrinen valmentaja
Perhe­valmentaja
Green Care -toiminta
Eläin- ja luonto­avusteinen toiminta
Lasten­suojelu­laitoksen ohjaaja

Olen tehnyt töitä nuorten parissa 25 vuotta, alkuun erityis­nuoriso­työn­tekijänä ja nyttemmin ohjaajana lasten­suojelu­laitoksessa. Olen koulutukseltani myös päihde­työn­tekijä.
Työssä minua on aina innostanut toivo ja usko tulevaisuuteen jokaisen ihmisen kohdalla. Uskon luonnon hoitavaan voimaan sekä seikkailuun uusien voimien löytymisessä, nuorten kanssa onkin kuljettu niin metsissä, vesillä ja tuntureilla. Arvokas työ­kumppani minulla on kahden­kymmenen vuoden ajan ollut lapin­poro­koira, ensin Pasi jonka jälkeen työtä jatkoi Lilli ja nyt uusi tulokas on kaikkia ihmisiä rakastava Lempi-Kyllikki. Myös kanat ja kissa osallistuvat työhön silloin kohtaan asiakkaita kotonani maalla.
Minulle työssäni tärkeää on se että ihminen tulee kuulluksi ja kohdatuksi juuri sellaisena kuin hän on.

Vapaa-ajallani olen tietenkin luonnossa, asun maalla joten luonto on kaikkialla ympärillä. Liikun, mökkeilen ja kalastelen Saimaalla, osallistun aktiivisesti saimaan­norpan suojelu­työhön. Tykkään retkeillä lähi­metsissä tai lapin erä­maissa, koirien lisäksi matkassa keikkuu kamera ja tietenkin hyvät eväät.

Jani Voutilainen

Jani Voutilainen

044 515 0015
jani.voutilainen@porstua.fi

Kouluttaja, työnohjaaja
Sosiaalialan ohjaaja
Neuropsykiatrinen valmentaja
NLP Personal Coach, NLP Master Practitioner,
Perhevalmentaja
Porstua ry:n hallituksen puheenjohtaja

Marko Illi

Marko Illi

Yksilövalmentaja, ryhmävalmentaja,
kouluttaja, koulukotiohjaaja, lastensuojelutyöntekijä,
sosiaaliohjaaja, nuorisotyöntekijä,
sosionomi (Psyk.EaT.), päihdetyöntekijä,
perhetyöntekijä,
neuropsykiatrinen valmentaja sekä perhevalmentaja

Olen lastensuojelun, nuorisotyön sekä sosiaali- ja terveysalan laaja-alainen asiantuntija ja moniosaaja. Työkokemusta minulle on kertynyt nuorisotyön erilaisista työtehtävistä 10 vuoden verran sekä lastensuojelusta n. 20 vuoden verran.

 

 • TIME OUT-aikalisä Elämä Raiteilleen ohjaaja
 • Lapsen oikeudet esitutkinnassa
 • Lapsen oikeudet sosiaalihuollossa
 • Lapsen oikeudet, myös haavoittuneessa asemassa olevat
 • Lapsen oikeudet kasvatus-ja opetusalalla
 • Lapsen oikeudet – Osallisuus ja osallistuminen
 • Lapsen oikeus väkivallattomaan arkeen
 • Uhkaavat asiakaspalvelutilanteet
 • Valvovana viranomaisena sosiaalisessa mediassa toimiminen
 • Kelan kuntoutus/kuntoutuspolut ja prosessit
 • Seksuaalisen häirinnän ehkäisy verkossa
 • Henkisesti turvallinen tila (AVI) Ohjaaja
 • Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy
Petteri Naumanen

Petteri Naumanen

040 777 9896
petteri.naumanen@porstua.fi

Lähihoitaja
Neuropsykiatrinen valmentaja