Porstua

Yhteystiedot

Jouni Haatainen

Jouni Haatainen

044 335 4461
jouni.haatainen@porstua.fi

liikunnanohjaaja
NLP Practitioner
neuropsykiatrinen valmentaja
Personal Trainer
fyysinen valmentaja

Olen koulutukseltani liikunnanohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Lisäksi olen käynyt NLP Practitioner-koulutuksen sekä useita täydennyskoulutuksia psykiatrian alalta.

Olen toiminut Essoten palveluksessa mielenterveys- ja päihdepuolella vuodesta 1997 lähtien-. Myös työtehtävät lastensuojelulaitoksessa sekä elintapaohjaushankkeessa ovat tulleet takavuosina tutuiksi.

Minulle on tärkeää kuunnella aidosti ihmistä, luoda häneen luottamuksellinen suhde ja etsiä hänelle motivaatio tarvittaviin muutoksiin. Työssäni käytän mielelläni toiminnallista otetta.

Perheeni ja etenkin lapsenlapseni tällä hetkellä sekä urheilu sen kaikissa muodoissaan on lähellä sydäntäni vapaa-aikanani.

Toni Lillman

Toni Lillman

050 918 5784
toni.lillman@porstua.fi

Työnohjaaja, kouluttaja
Sosiaalialan ohjaaja
YAMK Sosionomi (koulutuksessa)
NLP Trainer, NLP Master Practitioner
NLP Practitioner, NLP Master Coach
NLP Personal Coach
Neuropsykiatrinen valmentaja
Lean-ohjaaja, mentaalivalmentaja
Läheisneuvonpidon koollekutsuja
Porstuan vt. omistaja

Työssä koen olevan tärkeää kohdata ihminen ihmisenä piittaamatta taustoista tai elämäntilanteesta. Hyvän dialogin aikaansaamiseksi tarvitaan keskinäistä luottamusta ja avoimuutta, jotta asiat uskalletaan nostaa rohkeasti esiin pelkäämättä “tuomituksi” tulemista tai arvostelua. Teemana onkin, että ongelmat ansaitsevat tulla kuulluksi, mutta niihin ei kannata jäädä rypemään. Aina löytyy myös jotain muuta, tarinasta voi tehdä moniulotteisemman ja rikkaamman. Käsiteltävät asiat onkin tavallisten ihmisten tavallisia tarinoita..

Iloinen ja rempseä persoona joka pitää liikunnallisesta vapaa-ajasta. Halu kehittyä ja kehittää on myös voimakkaana ja se ajaakin opiskelemaan alati jotain uutta ja erilaista. Oma lapsi opettaa lisäksi päivittäin elämästä nauttimista ja hetkessä pysymisen taitoa.

Minna Vuorinen

Minna Vuorinen

040 7476785
minna.vuorinen@porstua.fi
minnaj.vuorinen@gmail.com
minnavuorinen.fi

Erityisluokanopettaja, KM
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Neuropsykiatrinen valmentaja
Perhevalmentaja
NLP- practitioner
Tukiperhekoulutus, perhehoitaja
Lasten ja nuorten ART- ohjaaja sekä ART Family- perheohjaaja

Piia Rautio

Piia Rautio

050 554 7158
piia.rautio@porstua.fi
coachrautio.fi

Kouluttaja, työnohjaaja, sosionomi (AMK)
NLP Trainer, NLP Practitioner, NLP Master Practitioner
Neuropsykiatrinen valmentaja
Perhetyöntekijä
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (sis. psykoterapeuttiset valmiudet) 
Hyvinvointi-, kuntosali- ja ravintovalmentaja
Personal Trainer

Olen työskennellyt koko aikuis­ikäni sosiaali­alalla. Pitkä työ­kokemukseni sijoittuu pää­osin lasten­suojelu­työn kentälle, perhe­työn sekä lasten ja nuorten pariin. Olen toiminut myös päihde- sekä mielen­terveys­työssä. Työni kautta olen saanut mielen­kiintoisia kokemuksia erilaisten ihmisten parissa ja saanut kunnian olla mukana osan matkaa heidän tarinoissaan.

Pohja­koulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja sen lisäksi minulla on lukuisia lisä­koulutuksia. Porstuan yrittäjänä aloitin vuonna 2015, jonka puitteissa olen saanut kehittää itseäni itseäni ja osaamistani omien kiinnostuksen kohteideni mukaisesti. Olen suorittanut mm. neuro­psykiatrisen valmentajan koulutuksen sekä NLP Trainer ja Life Coach koulutukset. Työn­ohjaajan opintoni ovat vielä hieman kesken. Lisäksi hyödynnän työssäni kokemuksiani liikunta- ja ravitsemus­alalta tarpeen mukaan. Tällä hetkellä valmennan yksilöitä, perheitä ja ryhmiä sekä toimin kouluttajana. 

Tavoitteeni on ohjata ihmisiä löytämään omat voima­varansa, oma paras potentiaalinsa ja rohkaista heitä elämään omansa näköistä elämää sekä uskomaan itseensä. Koen tärkeäksi olla aito oma itseni sekä helposti lähestyttävä. Haluan olla luotettava ja samalla rehellinen niin itselleni kuin muillekin. Työssäni minulle on tärkeää se, että kaikki tunteet sekä ajatukset ovat sallittuja. Kaikilla on lupa olla juuri sellainen kuin on ja tulla sellaiseksi kuin haluaa. Lisäksi arvostan iloa, huumoria, innostumista sekä innostamista. Uskon, että meissä on jo kaikki; joskus vain tarvitsemme rinnalla kulkijaa opastamaan meitä löytämään itsemme sekä vahvuutemme.

Liikunta on tärkeä osa elämääni. Liikun voidakseni kokonais­valtaisesti hyvin, pidän etenkin lihas­kunto­harjoittelusta luonnossa liikkuen. Olen kaikin puolin vauhdikas tyyppi ja pidän itseni haastamisesta, koska kehitys tapahtuu mukavuus­alueen ulko­puolella asiassa kuin asiassa.

Perheeseeni kuuluu kaksi ihanaa lasta, jotka ovat myös minun suurimmat kasvattajani. Adhd-poikani on opettanut minulle valtavasti ymmärrystä elämästä ja siitä kuinka meillä jokaisella on oma tie kuljettavana. Tähän haluan vielä liittää yhden nykyisen lempi­lauseeni, joka antaa minulle voimaa. Se antaa rohkeutta mennä eteenpäin, vaikka välillä pelottaisikin.

”Jos elämä tuntuu juuri nyt olevan sekaisin, se johtuu vain siitä, että pelko on hieman uskoa vahvempaa.”

Eeva-Liisa Tamski

Eeva-Liisa Tamski

0500 359 054
eeva-liisa.tamski@porstua.fi
tamski.fi/eevaliisatamski

Kouluttaja, ToKo (työnohjaajien kouluttaja), työnohjaaja, Sosiaaliohjaaja
NLP Trainer, NLPt-terapeutti (psykoterapia), NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ADHD-coach, neuropsykiatrinen valmentaja, perhetyöntekijä, perhevalmentaja, LNP-kouluttaja ja koollekutsuja, Kirjoittaja
Porstuan perustaja (1997) ja omistaja

Ammatillisesta näkökulmasta katsoen olen sosiaalialan yrittäjä, kouluttaja, työnohjaaja, ToKo (työnohjaajien kouluttaja), sosiaaliohjaaja, NLPt-terapeutti (psykoterapia), NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitoner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ADHD-valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, perhevalmentaja, perhetyöntekijä ja vielä jotain muuta.

Työkokemukseni on lastensuojelutyöstä avo- ja laitoshuollossa, yksityisellä, julkisella ja järjestösektorilla. Olin myös kehittämässä suomalaista jalkautetun perhetyön mallia Helsingin Diakonissalaitoksen ohjaamassa Yhteisvastuu lapsistamme -hankkeessa (3 v.) ja suomalaista läheisneuvonpito-mallia Stakesin hallinnoimassa Huostaanotto-projektissa (4 v.). Perheitten kanssa työskentelystä minulla on vankka kokemus. Minulle on kertynyt 25.000 perhetapaamista lastensuojelun perhetyössä, kehittämishankkeissa, terapiassa ja perhevalmennuksessa. Yrittäjänä olen tuottanut sosiaalipalveluja lastensuojelun avohuoltoon yhdessä 16–20 sopimusyrittäjäni kanssa. Viimeiset kymmenen vuotta olen työskennellyt kokopäiväisenä kouluttajana (mm. neuropsykiatrinen valmennus ja perhevalmennuskoulutukset, NLP Practitioner ja Master Practitioner -koulutukset, työnohjaaja- ja kouluttajakoulutukset). Mielestäni tehtäväni kouluttajana on innostaa jakamaan kokemuksesta ja oppimaan yhdessä.

Neuropsykiatrista valmennusta kehitin Mikkelin ammattikorkeakoulun pilotoimassa ADHD-valmentajan taidot ja toimivan palvelumallin kehittäminen –hankkeessa. Lasten, nuorten ja aikuisten valmennuksesta minulla on kokemusta 5000 valmennustapaamisesta. Käytyäni kouluttajakoulutuksia aloitin neuropsykiatristen valmentajien kouluttamisen vuonna 2006. Nyt olen toiminut vastuukouluttajana 130:ssä 13–18-päiväisessä, eri puolella maata järjestetyissä ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksissa sekä useissa lyhyemmissä, valmennukseen liittyvissä täydennys- ja lisäkoulutuksissa, joissa syntyi myös ensimmäinen suomalainen ns. perhevalmentajakoulutus (5–8 lähioppimispäivää). Perhevalmentajan koulutuksia on toteutunut kolmisenkymmentä. Koulutusten tilaajina ovat olleet pääasiassa ammattikorkeakoulut, oppisopimustoimistot, kansanopistot, kunnat, kaupungit, ELY-keskus, erilaiset hankkeet ja valtakunnalliset yritykset tai yksittäiset palveluntuottajat.

Perustin valmentajille suunnatun Valmennustaito ry:n, Nepsy-lehden, valtakunnalliset Nepsy-opintopäivät ja vuosittaiset Valmennusmessut ja organisoin alueellisen yhteyshenkilömallin. Kirjoitin ensimmäisen suomalaisen neuropsykiatrisen valmennuksen oppikirjan, Tammenterhon tarinoita. Kirja valmennuksesta ja tähän liittyvät kaksi työkirjaa Neuropsykiatrisen valmentajan ja Perhevalmentajan työkirjan.

Yhteistyössä Lauri Jäntin (Educons Oy) kanssa kehitimme Priima oppimisympäristöön neuropsykiatrisen valmennus -koulutuksen etätoteutuksia varten sekä maksuttoman Neuropsykiatrinen valmentaja -osaamismerkin (Open Badge, digimerkki metadatoineen), joka myönnetään koulutukseni käyneille.

Työnohjaajana olen toiminut 25 vuotta arviolta 6000 työnohjaustapaamisessa. Olin myös mallinnettavana työnohjaajana NLP-viitekehyksessä toteutetussa työnohjaajien koulutuksessa. Vuosina 2015–2016 opiskelin STOry:n järjestämässä ensimmäisessä työnohjaajien kouluttajakoulutuksessa. Työnohjaajia olen kouluttanut 14 vuoden ajan. Koulutukseni ovat Suomen työnohjaajat ry:n suositusten mukaisia. Kirjoitin työnohjauksesta kirjan Työnohjaus. Tietäjien kohtaamisia.

Tausta-ajatteluani on tulevaisuusorientoituvat ratkaisukeskeisyys ja NLP sekä, teoriapohjana positiivinen psykologia.

Seppo Tamski

Seppo Tamski

0400 629 354
seppo.tamski@porstua.fi

Kouluttaja, työnohjaaja
NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach
Neuropsykiatrinen valmentaja
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Perhevalmentaja

Mari Lahti

Mari Lahti

040 5092420
mari.lahti@porstua.fi
mari.lahti@topfoals.fi

Erityisopettaja, KM
Sosiaalikasvattaja
Neuropsykiatrinen valmentaja
Perhevalmentaja
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Lasten ja nuorten ART- ohjaaja sekä ART Family- ohjaaja
Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan opintoja

Laura Kuusela

Laura Kuusela

044 983 1515
laura.kuusela@porstua.fi
laurakuusela.com

Lähihoitaja
Sosionomi (AMK).
Neuropsykiatrinen valmentaja
Seksuaalineuvoja
Seksuaaliterapeutti (tällä hetkellä erityistason seksuaaliterapeutin (NACS) auktorisointi käynnissä)
Rentoutus- ja meditaatiovalmentaja
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (sis. psykoterapeuttiset valmiudet)
Psykofyysisen psykoterapian perusteet -koulutus
NLP practitioner (koulutuksessa)
Integratiivinen psykoterapeutti (koulutuksessa)

 

Koulutukseltani olen terveys-ja sosiaalialan puolelta lähihoitaja ja sosionomi (AMK). Muita koulutuksia: seksuaaliterapeutti (erityistason (NACS) auktorisointi käynnissä), seksuaalineuvoja, neuropsykiatrinen valmentaja ja rentoutusohjaaja. Olen suorittanut ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutuksen, joka sisälsi psykoterapeuttiset valmiudet ja psykofyysisen psykoterapian
perusteet -koulutuksen. Lisäksi olen käynyt lisäkoulutuksia mm. jännittäjäryhmien ohjaamisesta, mindfullnessista, psykologisesta joustavuudesta ja green care-toiminnasta.

Porstualla olen toiminut yrittäjänä vuoden 2021 alusta ja sitä ennen olen työskennellyt erilaisissa sosiaalialan hommissa ns. vauvasta vaariin. Pisin työkokemus minulla on ennen yrittäjyyttä lapsien parista. Ennen sosiaalipuolta työskentelin vuosia lävistäjänä, eli hyvin ihmisläheistä on työurani ollut aina.

Tärkeimmäksi työssäni näen asiakkaan aidon kiireettömän kohtaamisen ja sen, että asiakas tulee kuulluksi omana itsenään. Pidän myös tärkeänä vaalia ennakkoluulottomuutta, voimavaralähtöisyyttä, luottamuksellisuutta, huumoria ja maanläheisyyttä.

Vapaa-aikani kuluu usein perheen, ystävien ja varsinkin pienen poikani parissa. Musiikki on minun henkireikäni ja rentoudun myös lukemisen, maalaamisen ja yin-joogan parissa.

Mirja Karjula

040 723 3433
mirja.karjula@porstua.fi

Sosiaalikasvattaja, KM
Erityisopettaja
Neuropsykiatrinen valmentaja

Mikko Nevanoja

Mikko Nevanoja

050 321 0416
mikko.nevanoja@porstua.fi

Sosionomi (AMK)
Työnohjaaja
NLP Practitioner, NLP Personal coach
Neuropsykiatrinen valmentaja
Perhetyöntekijä

Olen toiminut yrittäjänä Porstuassa vuodesta 2008 lähtien. Työ­kokemukseni olen saanut erilaisissa sosiaali- ja terveys­alan tehtävissä, kuten koulu­kodin asumis­osaston ohjaajana sekä lähi­esi­miehenä. Koulutukseltani olen Sosionomi AMK, työn­ohjaaja ja neuro­psykiatrinen valmentaja. Lisäksi olen suorittanut voima­vara­keskeisen perhe­työn koulutuksen sekä NLP Practitioner ja NLP Personal Coach koulutukset.

Työssäni tärkeintä on löytää asiakkaan paras potentiaali yhteis­työssä asiakkaan itsensä kanssa.

Vapaa-aikani vietän mieluiten liikkuen mm. veneillen ja Old Time Hockeyn parissa.

Marita Vokkolainen

Marita Vokkolainen

040 576 2171
marita.vokkolainen@porstua.fi

Erityis­nuoriso­työn­tekijä
Päihde­työn­tekijä
Nuorten psykiatrinen Tela­ketju-koulutus
JOPO-ohjaaja
Friends-ohjaaja
Sosiaali­pedagogisen hevos­toiminnan opinnot
Neuro­psykiatrinen valmentaja
Perhe­valmentaja
Green Care -toiminta
Eläin- ja luonto­avusteinen toiminta
Lasten­suojelu­laitoksen ohjaaja

Olen tehnyt töitä nuorten parissa 25 vuotta, alkuun erityis­nuoriso­työn­tekijänä ja nyttemmin ohjaajana lasten­suojelu­laitoksessa. Olen koulutukseltani myös päihde­työn­tekijä.
Työssä minua on aina innostanut toivo ja usko tulevaisuuteen jokaisen ihmisen kohdalla. Uskon luonnon hoitavaan voimaan sekä seikkailuun uusien voimien löytymisessä, nuorten kanssa onkin kuljettu niin metsissä, vesillä ja tuntureilla. Arvokas työ­kumppani minulla on kahden­kymmenen vuoden ajan ollut lapin­poro­koira, ensin Pasi jonka jälkeen työtä jatkoi Lilli ja nyt uusi tulokas on kaikkia ihmisiä rakastava Lempi-Kyllikki. Myös kanat ja kissa osallistuvat työhön silloin kohtaan asiakkaita kotonani maalla.
Minulle työssäni tärkeää on se että ihminen tulee kuulluksi ja kohdatuksi juuri sellaisena kuin hän on.

Vapaa-ajallani olen tietenkin luonnossa, asun maalla joten luonto on kaikkialla ympärillä. Liikun, mökkeilen ja kalastelen Saimaalla, osallistun aktiivisesti saimaan­norpan suojelu­työhön. Tykkään retkeillä lähi­metsissä tai lapin erä­maissa, koirien lisäksi matkassa keikkuu kamera ja tietenkin hyvät eväät.

Anna-Leena Lehtola

Anna-Leena Lehtola

040 912 5318
anna-leena.lehtola@porstua.fi

Sosiaonomi (AMK),
Neuropsykiatrinen valmentaja
Perhevalmentaja
NLP Practitioner

Työ­kokemukseni koostuu erilaisista tehtävistä lasten­suojelu­työssä lasten­kodissa sekä yrittäjänä ammatillisen tuki­henkilö­työskentelyn ja neuro­psykiatrisen valmennuksen parissa. Koulutukseltani olen Sosionomi AMK, jonka lisäksi olen täydentänyt osaamistani neuro­psykiatrisen valmentajan, perhevalmentajan ja NLP Practitionerin koulutuksilla.

Työssäni pidän tärkeänä toimia asiakkaan kanssa tasa­vertaisena auttaen häntä saavuttamaan yksilölliset ja asiakkaalle sopivat tavoitteet. Haluan tukea asiakasta vahvistamaan voima­varojaan ja löytämään arkeen toiminta­tapoja pulma­tilanteiden ratkaisemiseksi. Jokainen asiakas on arvokas omana itsenään.

Elämässä tärkeäksi koen oman perheeni. Iloa ja voimia työhön saan ulkoilusta, lenkkeilystä, ratsastus­harrastuksesta ja neulomisesta.

Jani Voutilainen

Jani Voutilainen

044 515 0015
jani.voutilainen@porstua.fi

Kouluttaja, työnohjaaja
Sosiaalialan ohjaaja
Neuropsykiatrinen valmentaja
NLP Personal Coach, NLP Master Practitioner,
Perhevalmentaja
Porstua ry:n hallituksen puheenjohtaja

Arja Tuovinen

Arja Tuovinen

0400 595 737
arja.tuovinen@porstua.fi

Sosionomi (AMK)
Kouluttaja
NLP Master Practitioner, NLP Personal Coach
Neuropsykiatrinen valmentaja
Perhevalmentaja

Työkokemus: Minulla on vankka työkokemus julkiselta alalta sekä yksityisyrittäjänä. Olen työskennellyt hallinnon ja sosiaaliturvan tehtävissä sekä nuorten päihdetyössä. Minulla on paljon kokemusta myös luottamustoiminnasta.

Päätoimisena yrittäjänä olen työskennellyt 13 vuotta. Toimenkuvaani sisältyy neuropsykiatrinen valmennus, perhevalmennus, ammatillinen tukihenkilötoiminta, tapaamisvalvonnat sekä koulutus. Vertaisryhmän ohjaaminen on myös tuttua.

Koulutus: Sosionomi AMK, merkonomi, neuropsykiatrinen valmentaja, perhevalmentaja, NLP Master Coach, kouluttaja.

Työssäni tärkeää on kohtaaminen, sinun elämäntarinasi ja empaattinen sekä tasavertainen lähestymistapa ratkaisukeskeisellä työotteella.

En omista taikasauvaa, jolla taiomme ongelmasi pois. Yhdessä ihmettelemme, tutkimme ja etsimme erilaisia ideoita, vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Etenemme pienin askelin, kohti asettamaasi tavoitetta.

Tärkeäksi koen myös opittujen mallien siirtämisen käytäntöön, harjoittelemalla omatoimisuutta ja uusia taitoja eri ympäristöissä.

Asiakkaitani ovat lapset, nuoret, aikuiset ja perheet.

Pidän ihmisten kohtaamisesta, vastapainona nautin maaseudun rauhasta ja tartunpa mielelläni vaikka raivaussahaan. Metsä, luonto ja monipuolinen liikunta ovat voimavarani. Uusin ja ehkä mieleisin ”harrastus” on mummoilu pikkuisen lapsenlapseni kanssa.

Marko Illi

Marko Illi

Yksilövalmentaja, ryhmävalmentaja,
kouluttaja, koulukotiohjaaja, lastensuojelutyöntekijä,
sosiaaliohjaaja, nuorisotyöntekijä,
sosionomi (Psyk.EaT.), päihdetyöntekijä,
perhetyöntekijä,
neuropsykiatrinen valmentaja sekä perhevalmentaja

Olen lastensuojelun, nuorisotyön sekä sosiaali- ja terveysalan laaja-alainen asiantuntija ja moniosaaja. Työkokemusta minulle on kertynyt nuorisotyön erilaisista työtehtävistä 10 vuoden verran sekä lastensuojelusta n. 20 vuoden verran.

 

 • TIME OUT-aikalisä Elämä Raiteilleen ohjaaja
 • Lapsen oikeudet esitutkinnassa
 • Lapsen oikeudet sosiaalihuollossa
 • Lapsen oikeudet, myös haavoittuneessa asemassa olevat
 • Lapsen oikeudet kasvatus-ja opetusalalla
 • Lapsen oikeudet – Osallisuus ja osallistuminen
 • Lapsen oikeus väkivallattomaan arkeen
 • Uhkaavat asiakaspalvelutilanteet
 • Valvovana viranomaisena sosiaalisessa mediassa toimiminen
 • Kelan kuntoutus/kuntoutuspolut ja prosessit
 • Seksuaalisen häirinnän ehkäisy verkossa
 • Henkisesti turvallinen tila (AVI) Ohjaaja
 • Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy
Petteri Naumanen

Petteri Naumanen

040 777 9896
petteri.naumanen@porstua.fi

Lähihoitaja
Neuropsykiatrinen valmentaja