Porstua

Palvelut

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjaus- sekä sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä. Valmennus on tarkoitettu niille henkilöille, joiden kohdalla neuropsykiatriset oireet haastavat liiaksi arkea.

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa paneudutaan siihen, millaista tukea ja ohjausta tarvitset omassa elämässäsi. Valmennuksessa edistetään myönteistä käsitystä itsestä ja omista kyvyistä selviytyä arjesta. Uskomme, että oikeanlaisella tuella jokainen meistä voi kehittyä juuri sellaiseksi kuin haluaa.

Valmennus alkaa alkukartoituksella, jossa määritellään tavoitteet ja ne pilkotaan pienemmiksi osatavoitteiksi. Tavoitteiden saavuttamista tuetaan ohjauksella, harjoittelulla, yhdessä tekemisellä, innostamisella ja uusien toimintamallien opettelulla. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan yhdessä koko prosessin ajan säännöllisesti.

Neuropsykiatrisen valmennuksen painopisteitä ovat:

 • oman toiminnanohjauksen kehittäminen
 • itsetuntemuksen sekä itsetunnon vahvistaminen
 • elämänhallinnan ja arjen sujuvoittaminen
 • omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntäminen
 • uusien käyttäytymismallien löytäminen
 • eheän minäkuvan rakentaminen
 • vuorovaikutus- sekä tunnetyöskentely
 • tulevaisuuden suunta

Neuropsykiatrisella valmentajalla on vahva koulutuspohja sosiaali-, terveys- ja/tai kasvatusalalta sekä neuropsykiatrisen valmentajan koulutus. Suurimmalla osalla Porstuan valmentajista on lisäksi NLP-osaamista.

Perhevalmennus

Perhevalmennus on koko perheen tukemista valmennuksen keinoin. Valmennuksessa perheellä voi olla yhteisiä sekä yksilöllisiä tavoitteita.

Valmentajat voivat tavata perhettä erilaisilla kokoonpanoilla yksilöllisen suunnitelman mukaan. Porstuan perhevalmennuksessa on aina mukana kaksi työntekijää ja valmennuksen toteutus suunnitellaan yhdessä perheen kanssa.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilö tukee lapsia ja nuoria esimerkiksi lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä, oman elämänhallinnan haasteissa/ vaikeissa elämäntilanteissa, koulunkäyntiin liittyvissä asioissa, harrastustoiminnassa ja arjen askareissa. Tukihenkilö on lapselle tai nuorelle perheen ulkopuolinen turvallinen aikuinen, joka tukee, kannustaa, ohjaa sekä opastaa.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on luottamuksellista toimintaa ja sen avulla voidaan tukea lasten ja nuorten lisäksi myös aikuisia. Porstuan yrittäjillä on ammatillisen koulutuksen lisäksi neuropsykiatrisen valmentajan koulutus ja useimmilla NLP-osaamista. Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tavoitteellista tukea ja kohtaamista, jolla on aidosti merkitystä asiakkaan arjessa. Tukihenkilötyöskentelyä teemme valmentavalla työotteella.

Ammatillinen tukihenkilötyö on lastensuojelun avohuollon, jälkihuollon, sijaishuollon tai SHL:n mukainen tukitoimi lapsille ja nuorille.

 

Tuetut ja valvotut tapaamiset

Tuettu tapaaminen on vanhemman ja lapsen kohtaaminen, jossa on läsnä valvoja, joka on tarvittaessa lapsen ja tapaavan vanhemman käytettävissä.

Valvottu tapaaminen on tilanne, jossa vanhempi tarvitsee enemmän tukea lapsen kanssa olemiseen. Valvotussa tapaamisessa valvoja ohjaa tapaamista enemmän ja on valmiina auttamaan lapsen kohtaamiseen ja hoitoon liittyvissä asioissa sekä tapaamisen sujumisessa turvallisesti. Lapsen edun toteutuminen on aina tuetun sekä valvotun tapaamisen edellytys. Tapaamisten tuki tai valvonta perustuu joko sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen.

Porstua tarjoaa tilat ja työntekijän tuettuihin ja valvottuihin tapaamisiin.

Syitä valvottuihin tai tuettuihin tapaamisiin voivat ovat esimerkiksi

 • huoli, että tapaava vanhempi ei pysty huolehtimaan lapsesta tapaamisten aikana
 • vanhempien välinen luottamuspula
 • pitkä aika lapsen ja vanhemman edellisestä tapaamisesta
 • vanhemman päihde- tai mielenterveysongelma
 • väkivallan uhka

NUOTTI-valmennus

Porstuan valmentajat toimivat Kelan NUOTTI-valmennuksen palveluntuottajina. Nuotti-valmennus on suunnattu 16–29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta elämänhallintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun. Valmennus on matalan kynnyksen tukea arkeen ja mukaan pääsee helposti Kelan kautta. Jokainen asiakas saa oman henkilökohtaisen valmentajan.

Valmentajan kanssa

 • tunnistat omat vahvuutesi ja taitosi
 • kartoitat, millaiset opiskelupaikat tai ammatit voisivat kiinnostaa sinua
 • suunnittelet, miten voit edetä kohti tavoitteitasi.

Porstuan valmentajilla on sosiaalialan ja neuropsykiatrisen valmentajan koulutus ja NLP-osaamista, jotka antavat vahvan ammatillisen pohjan työskentelyyn.

Kysy lisää NUOTTI-valmennuksesta! Laita viestiä tai soita:

Piia Rautio | 050 554 7158 | piia.rautio@porstua.fi

Porstuan NUOTTI-valmentajat: Mikko Nevanoja, Piia Rautio, Anna-Leena Lehtola ja Jani Voutilainen

Työnohjaukset ja työyhteisövalmennus

Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten ja toimintatapojen tutkimista sekä niiden kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työn­ohjauksissa korostuvat jokaisen osallistujan ajatukset ja omat oivallukset. Ratkaisu- ja voima­vara­keskeinen työ­ote on työn­ohjauksen keskiössä. Työnohjaus on tavoitteellinen prosessi.

Työn­ohjauksessa käytetään erilaisia menetelmiä, esimerkiksi keskustelua, ryhmä­työskentelyä, liikuntaa/liikettä, luovuutta eri tavoin sekä erilaisia harjoitteita. Tapaamiset on mahdollista toteuttaa toimitilojen lisäksi esimerkiksi liikkuen tai luonnon äärellä – ihmisen kokonais­valtainen hyvin­vointi on iso osa työssä jaksamista.

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus tukee työssä oppimista ja ihmisenä kasvamista.

 

Koulutukset

Porstua järjestää mm. seuraavia koulutuksia:

 • NLP-koulutukset (NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner)
 • Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset
 • Perhevalmennus-koulutukset

Lisäksi järjestämme tilauskoulutuksia eri teemoista.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Lyhytterapia on matalankynnyksen keskusteluapua elämän eri vaiheisiin. Lyhytterapia on tarkoitettu kaikille, ihan meille jokaiselle. Terapiaan pääsee nopeasti ilman lääkärin tekemää lähetettä ottamalla suoraan yhteyttä meihin. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa voidaan käsitellä monenlaisia elämän kysymyksiä kuten elämänhallinnanhaasteita, kriisitilanteita, parisuhdetta tai perhetilannetta koskevia asioita, tulevaisuuden suuntaa, ahdistusta, masennusta, jännitystiloja, mielialaa, uupumusta sekä itsetuntemukseen liittyviä asioita.

Lyhytterapia on usein lyhytkestoista noin 1–20 tapaamiskertaa, mutta se voi olla myös pidempi prosessi. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia keskittyy eteenpäin menemiseen, onnistumisen kokemuksiin, toiveikkuuden lisäämiseen, uusien näkökulmien, voimavarojen ja vahvuuksien löytämiseen, energian lisäämiseen, oman potentiaalin hyödyntämiseen sekä nimensä mukaisesti ratkaisuihin elämän eri vaiheisiin. Lyhytterapia poikkeaa vuosien terapiaprosesseista siinä mielessä, että työskentelyssä keskitytään pitkälti nykyisyyteen ja tulevaan. Sitä voi hyödyntää myös ennaltaehkäisevänä apuna elämän kriiseissä sekä haasteissa.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on osallistavaa ja tavoitteellista terapiaa. Terapiasuhteen alussa sovitaan yhdessä tavoitteesta ja terapeutti voi antaa sinulle esimerkiksi pieniä tehtäviä tapaamisten välille, jotka ohjaavat sinua kohti omaa tavoitetta. Lyhytterapeutti on rinnalla kulkija, hetken aikaa osa tarinaasi matkalla omiin tavoitteisiisi. Lyhytterapia on luottamuksellista toimintaa. Terapeutti voi kuitenkin sinun halutessasi osallistua kanssasi esimerkiksi mahdollisiin tapaamisiin muiden olemassa olevien verkostojen kanssa. Lyhytterapia toimii hyvin myös pareille sekä perheille.
Tarjoamme lähiterapiapalveluja Etelä- ja Pohjois-Savon alueella. Etätapaamiset onnistuvat verkon välityksellä ympäri koko maailman.