NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS -KOULUTUS ETÄKOULUTUKSENA (30 op)

Ajalla 1.9.2022–14.4.2023

Porstua, Tamski avoin yhtiö ja Educons Oy järjestävät neuropsykiatrinen valmennus -koulutuksen lukuvuonna 2022–2023. Koulutus sopii sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita tai työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, autismin kirjon oireyhtymät, Tourette ym.) omaavien kanssa. Koulutuksesta hyötyvät myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa työskentelevät.

Koulutukseen osallistujat voivat toimia eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten valmentajina tai hyödyntää valmennuksen lähestymistapoja ja menetelmiä omassa työssään. Koulutus on sisällöiltään käytännönläheinen, ohjauksen keinoihin painottuva.

Koulutus sisältää yhteiset etäkoulutusjaksot Zoom-videoneuvotteluohjelmiston avulla, työssä oppimista ja itseopiskelua. Yhteiset etäopetuspäivät ovat kerran kuukaudessa kahtena peräkkäisenä päivänä.Etäkoulutuspäivät toteutuvat seuraavan aikataulun mukaisesti:

Aika:

24.–31.8.2022, itsenäinen opiskelu, ennakkotehtävät

Etäkoulutusjaksot:

1–2.9.2022

19.–20.1.2023

29.–30.9.

16.–17.2.

27.–28.10.

16.–17.3.

24.–25.11.

13.–14.4.

19.–20.12.

Opiskelu toteutuu kaikkina etäkoulutuspäivinä klo 9-15. Yhteensä 126 oppituntia, 18 etäkoulutuspäivää.

Kustannukset:

Osallistumismaksu 1600 € + alv 24% 384 €, yhteensä 1984 €, joka laskutetaan neljässä tasaerässä (eräpäivät 25.8.2022, 25.11.2022,

24.2.2023 ja 7.4.2023). Maksusta esim. kuukausierissä voi sopia kouluttajan kanssa. Hinta sisältää oppikirjan ja työkirjan.

Kouluttajat:

Jani Voutilainen, kouluttaja

Eeva-Liisa Tamski, kouluttaja www.eeva-liisa.tamski.fi

Mukana asiantuntijaluennoitsijoita ks. erillinen liite.

Tiedustelu ja ilmoittautumiset

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Sähköpostitse eeva-liisa.tamski@porstua.fi tai jani.voutilainen@porstua.fi

Aika: Neuropsykiatrinen valmennus –koulutus lukuvuonna 2022–2023

Laajuus: 18 etäkoulutuspäivää, 30 op

Viitekehys: Ratkaisukeskeinen, teoriataustana positiivinen psykologia

Kouluttajat:

Jani Voutilainen, sosiaalialan ohjaaja, työnohjaaja, kouluttaja, NLP master, NLP coach, neuropsykiatrinen valmentaja, perhevalmentaja

Eeva-Liisa Tamski, kouluttaja, työnohjaaja, ToKo (työnohjaajien kouluttaja), sosiaaliohjaaja, NLP Trainer, NLPt-terapeutti (psykoterapia), NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ADHD-valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja.

Mukana asiantuntijaluennoitsijat:

Marja-Leena Bilund, KM, FL, luokanopettaja, LP-kouluttaja, Friends-kouluttaja, nepsy-kouluttaja/-valmentaja, kasvatuskonsultti, väitöskirjatutkija. Marja-Leena Bilund toimii koulutuksessa erityisesti koululaisen valmentamisen asiantuntijana.

Anitta Huotari, YTM, sosiaalityöntekijä, sosiaalialan opettaja, työnohjaaja, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, neuropsykiatrinen valmentaja. Anitta Huotari toimii koulutuksessa lapsi- ja perhevalmennuksen asiantuntijana.

Lauri Jäntti, kouluttaja, valmentaja, työpsykologian tohtori, NLP Associate Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, Certified Business Coach, neuropsykiatrinen valmentaja. Lauri Jäntti toimii koulutuksessa motivaation, oppimisen ja oppimisympäristöjen asiantuntijana

llpo Kinnunen, psykiatri, NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, mindfulness-ohjaaja. Ilpo Kinnunen toimii koulutuksessa neuropsykiatrinen oireyhtymä -diagnoosien ja lääkehoidon asiantuntijana.

Seppo Tamski, kouluttaja, NLP-työnohjaaja, NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja. Seppo Tamski toimii koulutuksessa NLP:n asiantuntijana sekä kokemusasiantuntijana.

Luennoitsijat saattavat vaihdella koulutusryhmän tarpeitten ja tilanteen mukaan kuitenkin niin, että mahdollisesti vaihtuvat luennoitsijat vastaavat edellä mainittuja luennoitsijoita koulutukseltaan ja kokemukseltaan.

Muut koulutukset