Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus Mikkelissä ajalla 29.1.-19.11.2024

Porstua, Tamski avoin yhtiö järjestää Tammenterho-ideologiaan perustuvan ratkaisukeskeisen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen lukuvuonna 2024. Koulutus sopii sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita tai työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, autismikirjon oireyhtymät, Tourette ym.) omaavien kanssa. Koulutuksesta hyötyvät myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa työskentelevät.

Koulutukseen osallistujat voivat toimia eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten valmentajina tai hyödyntää valmennuksen lähestymistapoja ja menetelmiä omassa työssään. Koulutus on sisällöiltään käytännönläheinen, ohjauksen keinoihin painottuva.

Koulutus sisältää yhteiset lähijaksot, työssäoppimista ja itseopiskelua. Yhteiset koulutuspäivät ovat kerran kuussa kahtena peräkkäisenä päivänä.

Opintokokonaisuus sisältää

Opintojaksoilla:

 • asiantuntija-alustukset
 • valmennuksen harjoittelua
 • välitehtävien purku ja työnohjauksellinen keskustelu valmennuksesta
 • oppimisen itsearviointi pienryhmäreflektiossa
 • kirjallisuuskatsaus ja portfolioesitykset

Itsenäinen opiskelu sisältää:

 • opintojaksoilla esiteltyihin asioihin liittyvät tehtävät
 • perehtyminen valmennuksen lähestymistapoihin, neuropsykiatrisiin oireyhtymiin ja/tai valmennukseen liittyvään kirjallisuuteen
 • näyte valmennustapaamisesta (esim. 10-15 min video)
 • portfoliotyyppisen lopputyön valmisteleminen

Työssä oppiminen:

 • valmennuksen keinojen harjoitteleminen omassa työssä asiakkaan kanssa

Aikataulu

(21. – 28.9.2024 itsenäinen opiskelu, ennakkotehtävä)

 • 29.1.-30.1.2024
 • 21.2.-22.2.2024
 • 25.3-26.3.2024
 • 22.4-23.4.2024 1
 • 15.5.-16.5.2024
 • 26.8.-27.8.2024
 • 23.9.-24.9.2024
 • 28.10.-29.10.2024
 • 18.11.-19.11.2024

Opiskelu toteutuu kaikkina koulutuspäivinä klo 9-15. Yhteensä 126 oppituntia, 18 koulutuspäivää.

Kustannukset

Osallistumismaksu 1600 € + alv 24% 384 €, yhteensä 1984 €, joka laskutetaan neljässä tasaerässä. Maksusta esim. kuukausierissä voi sopia kouluttajan kanssa.

Kouluttaja

Eeva-Liisa Tamski, kouluttaja, työnohjaaja, ToKo (työnohjaajien kouluttaja), sosiaaliohjaaja, NLP Trainer, NLPt-terapeutti (psykoterapia), NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ADHD-valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja.

Marko Illi, kouluttaja, koulukotiohjaaja,lastensuojelutyöntekijä, sosiaaliohjaaja,nuorisotyöntekijä,sosionomi (Psyk.EaT.), päihdetyöntekijä, perhetyöntekijä, neuropsykiatrinen valmentaja, perhevalmentaja

Mukana asiantuntijaluennoitsijoina:

Marja-Leena Bilund, KM, FL, luokanopettaja, LP-kouluttaja, Friends-kouluttaja, nepsy-kouluttaja/-valmentaja, kasvatuskonsultti, väitöskirjatutkija. Marja-Leena Bilund toimii koulutuksessa erityisesti koululaisen valmentamisen asiantuntijana.

Anitta Huotari, YTM, sosiaalityöntekijä, sosiaalialan opettaja, työnohjaaja, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, neuropsykiatrinen valmentaja. Anitta Huotari toimi koulutuksessa lapsi- ja perhevalmennuksen asiantuntijana.

llpo Kinnunen, psykiatri, NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, mindfulness -ohjaaja. Ilpo Kinnunen toimii koulutuksessa neuropsykiatrinen oireyhtymä -diagnoosien ja lääkehoidon asiantuntijana.

Seppo Tamski, kouluttaja, NLP-työnohjaaja, NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja. Seppo Tamski toimii koulutuksessa NLP:n asiantuntijana sekä kokemusasiantuntijana.

Klikkaa : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus Mikkeli 2024

Tiedustelut ja ilmoittautumiset

Sähköpostitse eeva-liisa.tamski@porstua.fi

Muut koulutukset