Neuropsykiatrisen valmentajan koulutus, etätoteutus 2024:

Ajalla 8.2. – 11.12.2024

Etätapaamiset kerran kuukaudessa kahtena peräkkäisenä päivänä.
Kouluttajana Eeva-Liisa Tamski.

Neuropsykiatrinen valmentajakoulutus etätoteutuksena

Porstua, Tamski avoin yhtiö ja Educons Oy järjestävät neuropsykiatrinen valmennus -koulutuksen vuonna 2024. Koulutus sopii sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita tai työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, autismikirjon oireyhtymät, Tourette ym.) omaavien kanssa. Koulutuksesta hyötyvät myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa työskentelevät.

Koulutukseen osallistujat voivat toimia eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten valmentajina tai hyödyntää valmennuksen lähestymistapoja ja menetelmiä omassa työssään. Koulutus on sisällöiltään käytännönläheinen, ohjauksen keinoihin painottuva.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää yhteiset etäkoulutusjaksot Zoom-yhteydessä, työssäoppimista ja itseopiskelua. Yhteiset etäopetuspäivät ovat kerran kuussa kahtena peräkkäisenä päivänä. Oppimisen tukena on lisäksi Priima -verkko-oppimisympäristö runsaine videomateriaaleineen, oppikirja ja työkirja, jotka kaikki sisältyvät koulutuksen hintaan.

Opintokokonaisuus sisältää

Opintojaksoilla:

 • asiantuntija-alustukset
 • valmennuksen harjoittelua
 • välitehtävien purku ja työnohjauksellinen keskustelu valmennuksesta
 • oppimisen itsearviointi pienryhmäreflektiossa
 • kirjallisuuskatsaus ja portfolioesitykset

Itsenäinen opiskelu sisältää:

 • opintojaksoilla esiteltyihin asioihin liittyvät tehtävät
 • perehtyminen valmennuksen lähestymistapoihin, neuropsykiatrisiin oireyhtymiin ja/tai valmennukseen liittyvään kirjallisuuteen
 • portfoliotyyppinen lopputyö

Työssä oppiminen:

valmennuksen keinojen harjoitteleminen omassa työssä asiakkaan kanssa

Aikataulu

1.–7.1.2024, itsenäinen opiskelu, ennakkotehtävät

Etäkoulutusjaksot:

 • 8.–9.2.2024
 • 4.–5.3.
 • 4.–5.4.
 • 2.–3.5.
 • 28.-29.8.
 • 25.26.9.
 • 15.-16.10.
 • 12.-13.11.
 • 10.-11.12.

Opiskelu toteutuu kaikkina etäkoulutuspäivinä klo 9-15.

Yhteensä 126 oppituntia, 18 etäkoulutuspäivää.

Kustannukset

Osallistumismaksu 1600 € + alv 24% 384 €, yhteensä 1984 €, joka laskutetaan neljässä tasaerässä. Maksusta esim. kuukausierissä voi sopia kouluttajan kanssa. Hinta sisältää oppikirjan ja työkirjan.

Kouluttaja

Eeva-Liisa Tamski, kouluttaja, työnohjaaja, ToKo (työnohjaajien kouluttaja), sosiaaliohjaaja, NLP Trainer, NLPt-terapeutti (psykoterapia), NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ADHD-valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja.

Mukana asiantuntijaluennoitsijoina:

Marja-Leena Bilund, KM, FL, luokanopettaja, LP-kouluttaja, Friends-kouluttaja, nepsy-kouluttaja/-valmentaja, kasvatuskonsultti, väitöskirjatutkija. Marja-Leena Bilund toimii koulutuksessa erityisesti koululaisen valmentamisen asiantuntijana.

Anitta Huotari, YTM, sosiaalityöntekijä, sosiaalialan opettaja, työnohjaaja, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, neuropsykiatrinen valmentaja. Anitta Huotari toimi koulutuksessa lapsi- ja perhevalmennuksen asiantuntijana.

Lauri Jäntti, kouluttaja, valmentaja, työpsykologian tohtori, NLP Associate Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, Certified Business Coach, neuropsykiatrinen valmentaja. Lauri Jäntti toimii koulutuksessa motivaation, oppimisen ja oppimisympäristöjen asiantuntijana.

llpo Kinnunen, psykiatri, NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, mindfulness -ohjaaja. Ilpo Kinnunen toimii koulutuksessa neuropsykiatrinen oireyhtymä -diagnoosien ja lääkehoidon asiantuntijana.

Seppo Tamski, kouluttaja, NLP-työnohjaaja, NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja. Seppo Tamski toimii koulutuksessa NLP:n asiantuntijana sekä kokemusasiantuntijana.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset

Sähköpostitse eeva-liisa.tamski@porstua.fi tai lauri.jantti@educons.fi

Muut koulutukset