Kouluttajakoulutus lukuvuonna 2024 (10.)

Tamski avoin yhtiö, Porstua, toteuttaa kouluttajakoulutuksen  lukuvuonna 2024-2025  Koulutus antaa valmiudet kouluttajana toimimiseen, myös neuropsykiatrinen valmentaja -koulutusten kouluttajana toimimiseen.

Koulutuksessa toimii vastuukouluttajana Eeva-Liisa Tamski. Koulutuksessa vierailee myös muita asiantuntija-luennoitsijoita vastuukouluttajan harkittua koulutusryhmän tarpeet ja mahdollisuudet.

Toteutus

Koulutuksessa on  kuusi kolmepäiväistä jaksoa, yhteensä 18 päivää  , joista osa järjestetään Zoom-etäsovelluksen välityksellä. Käytäntö sidotaan teoreettisiin ja pedagogisiin viitekehyksiin. Lisäksi käytännössä harjoitellaan kouluttajana toimimista enintään 18 päivää oman henkilökohtaisen kehityssuunnitelmansa pohjalta

 • valitsemassaan ja sopimassaan koulutuksessa
 • ”apukouluttajana” yhdessä meneillään olevassa neuropsykiatrinen valmentaja- koulutuksessamme

tai

 • ohjattuna koulutuksessa, jossa kouluttautuja itse toimii kouluttajana.

Koulutusharjoitteluun voidaan hyväksi lukea koulutuksen alkua edeltäneen puolen vuoden aikana toteutunut kouluttajana toimiminen.

Koulutukseen valitaan kuusi henkilöä. Koulutus toteutuu, kun ilmoittatujia on vähintään neljä. Ilmoittautua voi sähköpostitse 5.4.2024 alkaen.

Sisällöt 

Kouluttajakoulutus on sisällöiltään käytännönläheinen, kouluttamisen keinoihin ja menetelmiin painottuva. Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten saan kouluttajana oman persoonani ja omat voimavarani käyttöön?
 • Miten huomioin oppijan jo olemassa olevat valmiudet ja erilaiset tavat oppia?
 • Miten olen ja toimin ”estradilla”?
 • Miten suunnittelen ja toteutan mielenkiintoisen koulutuksen?
 • Miten huomioin ryhmädynamiikan vaikutukset?
 • Miten annan ja otan vastaan palautetta?
 • Miten markkinoin koulutuksiani?
 • Tammenterho-ideologiaan perehdyttäminen (valmentava työote, neuropsykiatrinen valmennus, oppimiskäsitykset, neuropsykiatrisen  valmentajakoulutuksen sisällöt).

Koulutuspaikka, ajankohta ja kustannukset

Lähijaksot toteutetaan Mikkelissä. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin. Etätoteutus-jaksot tapahtuvat Zoom-sovelluksen välityksellä.

 • 16.-18.9.2024
 • 25.-27.11.2024, etätoteutus
 • 8.-10.1.2025
 • 17.-19.2. 2025, etätoteutus
 • 31.3.-2.4.2024
 • 19.-21.5.2025

Kustannukset: 3600 € + alv 24 % 864 €, yhteensä 4464 €. Maksun voi maksaa erissä.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset (elokuun 2024 loppuun mennessä) sähköpostitse  eeva-liisa.tamski@porstua.fi

Muut koulutukset