Neuropsykiatrinen valmentajakoulutus Mikkelissä ajalla 30.9.2024-23.5.2025

Porstua, Tamski avoin yhtiö järjestää neuropsykiatrinen valmennus -koulutuksen lukuvuonna 2024 – 2025 Koulutus sopii sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita tai työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, autismikirjon oireyhtymät, Tourette ym.) omaavien kanssa. Koulutuksesta hyötyvät myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa työskentelevät.

Koulutukseen osallistujat voivat toimia eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten valmentajina tai hyödyntää valmennuksen lähestymistapoja ja menetelmiä omassa työssään. Koulutus on sisällöiltään käytännönläheinen, ohjauksen keinoihin painottuva.

Koulutus sisältää koulutuspäivät , työssäoppimista ja itseopiskelua. Yhteiset koulutuspäivät ovat kerran kuukaudessa kahtena peräkkäisenä päivänä.

Koulutuskokonaisuus sisältää

Koulutusjaksoilla:

 • asiantuntija-alustukset
 • valmennuksen harjoittelua
 • välitehtävien purku ja työnohjauksellinen keskustelu valmennuksesta
 • oppimisen itsearviointi pienryhmäreflektiossa
 • kirjallisuuskatsaus ja portfolioesitykset

Itsenäinen opiskelu sisältää:

 • koulutusjaksoilla esiteltyihin asioihin liittyvät tehtävät
 • perehtyminen valmennuksen lähestymistapoihin, neuropsykiatrisiin oireyhtymiin ja/tai valmennukseen liittyvään kirjallisuuteen
 • portfoliotyyppinen lopputyö


Työssä oppiminen:

 • valmennuksen keinojen harjoitteleminen omassa työssä asiakkaan kanssa


Aikataulu


23.9. – 29.9.2024, itsenäinen opiskelu, ennakkotehtävä

Koulutusjaksot:

 • 30.09.- 01.10.2024
 • 30.10.–31.10.
 • 28.11.–29.11.
 • 19.12.–20.12.

 • 27.1. – 28.1.2025
 • 20.2.–21.2.
 • 17.3.–18.3.
 • 22.4.–23.4.
 • 22.5.–23.5.

Opiskelu toteutuu kaikkina koulutuspäivinä klo 9-15.

Yhteensä 126 oppituntia, 18 koulutuspäivää.

Kustannukset


Osallistumismaksu 1600 € + alv 24% 384 €, yhteensä 1984 €, joka laskutetaan neljässä tasaerässä. Maksusta esim. kuukausierissä voi sopia kouluttajan kanssa.

Kouluttaja


Eeva-Liisa Tamski, kouluttaja, työnohjaaja, ToKo (työnohjaajien kouluttaja), sosiaaliohjaaja, NLP Trainer, NLPt-terapeutti (psykoterapia), NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ADHD-valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja.

Mukana asiantuntijaluennoitsijoina:

Marja-Leena Bilund, KM, FL, luokanopettaja, LP-kouluttaja, Friends-kouluttaja, nepsy-kouluttaja/-valmentaja, kasvatuskonsultti, väitöskirjatutkija. Marja-Leena Bilund toimii koulutuksessa erityisesti koululaisen valmentamisen asiantuntijana.

Anitta Huotari, YTM, sosiaalityöntekijä, sosiaalialan opettaja, työnohjaaja, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, neuropsykiatrinen valmentaja. Anitta Huotari toimi koulutuksessa lapsi- ja perhevalmennuksen asiantuntijana.

Marko Illi, yksilövalmentaja, ryhmävalmentaja, kouluttaja, koulukotiohjaaja, lastensuojelutyöntekijä, sosiaaliohjaaja, nuorisotyöntekijä, sosionomi (Psyk.EaT.), päihdetyöntekijä, perhetyöntekijä,neuropsykiatrinen valmentaja sekä perhevalmentaja.

llpo Kinnunen, psykiatri, NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, mindfulness -ohjaaja. Ilpo Kinnunen toimii koulutuksessa neuropsykiatrinen oireyhtymä -diagnoosien ja lääkehoidon asiantuntijana.

Seppo Tamski, kouluttaja, NLP-työnohjaaja, NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja. Seppo Tamski toimii koulutuksessa NLP:n asiantuntijana sekä kokemusasiantuntijana.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset


Sähköpostitse eeva-liisa.tamski@porstua.fi

Muut koulutukset