Työnohjaajakoulutus Mikkelissä ajalla 27.9.2024 – 9.5.2026

Tamski avoin yhtiö, Porstua järjestää valmentavaan työotteeseen ja NLP – viitekehykseen painottuvan työnohjaajakoulutuksen (60 op) Mikkelissä ajalla 27.9.2024 – 9.5.2026.

Koulutus antaa valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana / valmentajana työyhteisöille, ryhmille ja yksilöille.

Työnohjaajakoulutuksemme on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan osaajille. Kurssille valitulta edellytetään vähintään opistotasoista, ammatillista tutkintoa ja viiden vuoden työkokemusta.

Koulutus täyttää sisällöiltään ja laajuudeltaan Suomen työnohjaajat ry:n suositukset.

KOULUTUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT JA PAINOTUKSET

Työnohjauksen teoriataustan muodostuminen 12 op

 • NLP, ratkaisukeskeisyys, dialogisuus, narratiivisuus, sosiaalinen konstruktionismi, reflektiivisyys 3 op
 • valmentava työote ja mielen prosessointi 3 op
 • kirjallisuustyöskentely 3 op
 • oma käyttöteoria 3 op

Työnohjaus toimintana 36 op

 • historia, käsite, rakenteet, prosessi ja tutkimus 1 op
 • arvot, etiikka ja moraali 2 op
 • pedagogiset taidot, luovuus ja herkkyys 3 op
 • työnohjauksen menetelmät 5 op
 • työnohjauksen erityiskysymykset 3 op
 • työyhteisöt ja organisaatiot 1 op
 • yrittäjyys 3 op
 • työnohjaus muuttuvassa työelämässä ja organisaatioissa 3 op
 • työnohjaajana toimiminen ja työnohjaajan oma identiteetti 5 op
 • työnohjauksen mallittaminen 10 op (omaan perustyöhön saatu työnohjaus, opiskelijan antama yksilö- ja ryhmä/yhteisöohjaus) opiskelijan saama koulutustyönohjaus, työnohjauksen havainnointi, suora työnohjaus reflektointi

Itsearviointi ja lopputyö 12 op 

KOULUTUKSEN RAKENNE

Koulutusprosessi kestää 2 vuotta ja vastaa laajuudeltaan 60 opintopistettä. Työnohjaajaksi valmistuminen edellyttää lähiopetukseen osallistumista, väli- ja ennakkotehtävien suorittamista, omien työnohjausprosessien ja harjoitustyönohjausten toteuttamista, vertaisryhmätyöskentelyä sekä koulutuksen aikana oman ammatillisen kehittymisen arviointia.

 • Mahdollisten poissaolojen korvaamisesta sovitaan yhdessä ensimmäisellä lähijaksolla.
 • Koulutus toteutuu 18 koulutusjaksona (kussakin 2 koulutuspäivää), yhteensä 36 päivää.
 • Koulutuspäivistä osa, 25%, voidaan toteuttaa verkkoympäristössä.
 • Koulutus sisältää teoriaopetuksen lisäksi mallitettavaa työnohjaustyöskentelyä, workshop-tyyppistä yhteistoiminnallista oppimista, työnohjaus- ja valmennus- prosesseihin liittyviä käytännön harjoituksia, pienryhmätyöskentelyä ja ohjauskeskusteluja.
 • Todistuksen saamisen edellytyksenä on kaikkien vaadittavien työnohjausosioiden suorittaminen ja hyväksyntä.

 Koulutuspäivät pe­­rjantaisin ja lauantaisin: Aikataulu tästä linkistä

 Itsenäinen opiskelu sisältää

 • harjoittelutyönohjaus yksilö – ja ryhmätyönohjausta yhteensä 80 oppituntia
 • kirjallisuustyöskentelyä vähintään 3000 sivua työnohjaukseen liittyvää kirjallisuutta
 • vertaisryhmätyöskentelyä, joka voidaan toteuttaa verkkoympäristössä
 • reflektiopäiväkirja, oman oppimisen arviointi
 • lopputyö, kirjallinen, vähintään 10 sivua

KOULUTTAJAT

 Eeva-Liisa Tamski, Mikkeli

kouluttaja, työnohjaaja, ToKo (työnohjaajien kouluttaja, STOry)), sosiaaliohjaaja (ammatillinen sosionomi), NLP Trainer, NLPt-terapeutti (psykoterapia), NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ADHD-valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja. Eeva-Liisa Tamski toimi koulutuksen vastuukouluttajana.

Koulutuksessa vierailee asiantuntijaluennoitsijoita. Luennoitsijoiden vierailut ja aikataulut vahvistetaan ennen koulutuksen alkua.

Koulutustyönohjaukset, 50 oppituntia, toteutetaan koulutusjaksojen yhteydessä koulutuksen ulkopuolisen työnohjaajan ohjauksessa (sisältyy koulutusmaksuun).

Koulutuksella on ohjausryhmä.

Osallistumismaksu 3750 € (+ alv 24 % 900 €).

Maksu suoritetaan neljässä erässä lukukausittain. Ennakkomaksu 13.9.2024, muut erät 15.1.2025, 15.8.2025 ja 15.1.2026. Muista maksujärjestelyistä voi sopia vastuukouluttajan kanssa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella seuraavin tiedoin:

 • nimi, ikä ja yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (tai työpaikat, jotka haluat huomioitavan)
 • muu koulutus, johon haluat viitata
 • kokemukset työnohjauksesta perustelut työnohjaajakoulutukseen

Hakemukset lähetetään osoitteeseen eeva-liisa.tamski@porstua.fi

Haastattelut suoritetaan sovitusti, kuitenkin ennen 15.9.2024.

Muut koulutukset