KOULUTTAJAKOULUTUS 2022-2023

8. KOULUTTAJAKOULUTUS (60 op)

Tamski avoin yhtiö, Porstua, toteuttaa kouluttajakoulutuksen ajalla 12.9.2022-22.2.2023. Koulutus antaa perusvalmiudet kouluttajana toimimiseen, myös neuropsykiatrinen valmentaja -koulutusten kouluttajana.

Toteutus

Kouluttajakoulutus sisältää yhteensä 36 (enintään) kontaktipäivää, joista jokainen kouluttautuja opiskelee 18 päivän ajan kouluttajana toimimista ja kouluttamista (harjoituskoulutus) käytännössä enintään 18 päivää. Harjoituskoulutuksentarve pohditaan erikseen kunkin kouluttautujan tarpeet ja osaaminen huomioiden.

Koulutus toteutuu yhden lukuvuoden aikana sisältäen kuusi kontaktijaksoa, joista osa Zoom- etäsovelluksen välityksellä. Kussakin kontaktijaksossa on kolme lähipäivää klo 9–15. Lisäksi koulutukseen osallistuva toimii oman henkilökohtaisen kehityssuunnitelmansapohjalta kouluttajana enintään 18 päivän ajan valitsemassaan koulutuksessa tai ”apukouluttajana” yhdessä meneillään olevassa neuropsykiatrinen valmentaja- koulutuksessamme. Koulutusharjoittelua voidaan hyväksi lukea koulutuksen alkua edeltäneen puolen vuoden aikana toteutunut kouluttajana toimiminen sekä koulutuksen aikana toteutuvat omat koulutukset. Käytäntö sidotaan teoreettisiin ja pedagogisiinviitekehyksiin.

Sisällöt

Kouluttajakoulutus on sisällöiltään käytännönläheinen, kouluttamisen keinoihin ja menetelmiin painottuva. Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten saan kouluttajana oman persoonani ja omat voimavarani käyttöön?
  • Miten huomioin oppijan jo olemassa olevat valmiudet ja erilaiset tavat oppia?
  • Miten olen ja toimin ”estradilla”?
  • Miten suunnittelen ja toteutan mielenkiintoisen koulutuksen?
  • Miten huomioin ryhmädynamiikan vaikutukset?
  • Miten annan ja otan vastaan palautetta?
  • Tammenterho-ideologiaan (valmentava työote neuropsykiatriseen valmennukseen, oppimisnäkemyksiin ja valmentajakoulutuksen sisältöihin perehdyttäminen

Koulutuspaikka ja ajankohta

Lähijaksojen paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Etätoteutus jaksot tapahtuvat Zoom-sovelluksen välityksellä.

12.9.-14.9.2022 3pv, lähitoteutus

7.11.-9.11.2022 3pv, etätoteutus

23.-25.1.2023 3pv, lähitoteutus

6.3.-8.3.2023 3pv, etätoteutus

2.5.-4.5.2023 3pv, lähitoteutus

31.5.-2.6.2023 3pv, lähitoteutus

Koulutukseen otetaan 6 kouluttautujaa.

Kustannukset

3600 € + alv 24 % 864 €, yhteensä 4464 €. Maksun voi maksaa erissä.

Tiedustelut

Eeva-Liisa Tamski
kouluttaja, ToKo (työnohjaajien kouluttaja), työnohjaaja, sosiaaliohjaaja
NLPt-terapeutti (psykoterapia)
NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner
NLP Master Coach, NLP Personal Coach
ADHD-valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, perhevalmentaja

eeva-liisa.tamski@porstua.fi
0500 359 054

Eeva-Liisa Tamski toimii koulutuksen johtajana ja toisena vastuukouluttajana. Toisena vastuukouluttajana on Seppo Tamski. Koulutuksessa mahdollisesti vierailee myös muita asiantuntijaluennoitsijoita.

Muut koulutukset

Perhevalmentajan koulutus

Perhevalmentajan koulutus

Ajalla 10.9. – 3.12.2024 Etätapaamiset kerran kuukaudessa kahtena päivänä.Kouluttajana Eeva-Liisa...