Neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus Kuopio ajalla 31.1.-15.12.2023

Tamski avoin yhtiö, Porstua järjestää neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen Kuopiossa vuonna 2023. Koulutus sopii sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita tai työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, autismikirjon oireyhtymät, Tourette, kehityksellinen kielihäiriö ym.) omaavien kanssa. Valmennuksesta hyötyvät myös mielenterveys ja päihdekuntoutujat.

Koulutukseen osallistujat voivat toimia eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten valmentajina tai hyödyntää valmennuksen lähestymistapoja ja menetelmiä omassa työssään. Valmentaja ohjaa valmentaujaa löytämään omat voimavaransa ja parhaan kyvykkyytensä (arjen- ja elämänhallinta, oman toiminnanohjaus). Koulutus on sisällöiltään käytännönläheinen, ohjauksen keinoihin painottuva.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna sisältäen lähiopetusta, työssä oppimista ja itseopiskelua.

Varaa paikkasi mahdollisimman pian, mielellään joulukuun 2022 loppuun mennessä!

Sosiaali- ja terveysministeriön SELVITYS NEUROPSYKIATRISEN VALMENNUKSEN KÄYTÖSTÄ JA KOULUTUKSESTA on julkaistu 20.10.2022.

Julkaisun pysyvä osoite on:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5393-2

Muut koulutukset

Perhevalmentajan koulutus

Perhevalmentajan koulutus

Ajalla 10.9. – 3.12.2024 Etätapaamiset kerran kuukaudessa kahtena päivänä.Kouluttajana Eeva-Liisa...