NEUROPSYKIATRINEN VALMENTAJA-KOULUTUS KUOPIOSSA (30 op)

Ajalla (20.9.) 27.9.2022 – 23.5.2023

Tamski avoin yhtiö, Porstua järjestää neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen Kuopiossa lukuvuonna 2022–2023. Koulutus sopii sosiaali-, terveys-, kasvatusalan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita tai työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, autismiirjon oireyhtymät, Tourette. kehityksellinen kielihäiriö ym.) omaavien kanssa. Valmennuksesta hyötyvät myös mielenterveys ja päihdekuntoutujat.

Koulutukseen osallistujat voivat toimia eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten valmentajina tai hyödyntää valmennuksen lähestymistapoja ja menetelmiä omassa työssään. Valmentaja ohjaa valmennettavaa löytämään omat voimavaransa ja parhaan kyvykkyytensä (arjen- ja elämänhallinta, oman toiminnanohjaus). Koulutus on sisällöiltään käytännönläheinen, ohjauksen keinoihin painottuva.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna sisältäen lähiopetusta, työssä oppimista ja itseopiskelua. Lähiopetusjaksot ovat:

Aika:

(20.9.2022 itsenäinen opiskelu, ennakkotehtävä)

27.-28.9.2022

25.-26.10.2022

21.-22.11.2022

9.-10.1.2023

30.-31.1.2023

27.-28.2.2023

27.-28.3.2023

24.-25.4.2023

22.-23.5.2023

Opiskelu toteutuu klo 9–15 kaikkina lähiopetuspäivinä. Yhteensä 126 oppituntia, 18 lähiopetuspäivää.

Paikka:

Kuopio, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Kustannukset:

1600 € + alv 24 % 384 €, yhteensä 1984 €. Maksu laskutetaan neljässä erässä. Maksun voi sopia kouluttajan kanssa esim. kuukausieriin.

Kouluttajat:

Eeva-Liisa Tamski, www.eeva-liisa.tamski.fi

kouluttaja, työnohjaaja, ToKo (työnohjaajien kouluttaja), sosiaaliohjaaja

NLPt-terapeutti (psykoterapia)

NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach

ADHD-valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Ilmoittautumiset:

Mukana myös muita asiantuntijaluennoitsijoita.

sähköpostitse eeva-liisa.tamski@porstua.fi

Muut koulutukset

Perhevalmentajan koulutus

Perhevalmentajan koulutus

Ajalla 10.9. – 3.12.2024 Etätapaamiset kerran kuukaudessa kahtena päivänä.Kouluttajana Eeva-Liisa...