Neuropsykiatrinen valmentajakoulutus Kuopiossa ajalla (20.9.2023.) 28.9.2023 – 16.5.2024

Porstua, Tamski avoin yhtiö järjestää Tammenterho-ideologiaan perustuvan ratkaisukekskeisen neuropsykiatrinen valmennus -koulutuksen syksystä 2023 kevääseen 2024. Koulutus sopii sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita tai työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, autismikirjon oireyhtymät, Tourette ym.) omaavien kanssa. Koulutuksesta hyötyvät myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa työskentelevät.

Koulutukseen osallistujat voivat toimia eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten valmentajina tai hyödyntää valmennuksen lähestymistapoja ja menetelmiä omassa työssään. Koulutus on sisällöiltään käytännönläheinen, ohjauksen keinoihin painottuva.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää yhteiset lähijaksot, työssäoppimista ja itseopiskelua. Yhteiset koulutuspäivät ovat kerran kuussa kahtena peräkkäisenä päivänä.

Opintokokonaisuus sisältää

Opintojaksoilla:

 • asiantuntija-alustukset
 • valmennuksen harjoittelua
 • välitehtävien purku ja työnohjauksellinen keskustelu valmennuksesta
 • oppimisen itsearviointi pienryhmäreflektiossa
 • kirjallisuuskatsaus ja portfolioesitykset

Itsenäinen opiskelu sisältää:

 • opintojaksoilla esiteltyihin asioihin liittyvät tehtävät
 • perehtyminen valmennuksen lähestymistapoihin, neuropsykiatrisiin oireyhtymiin ja/tai valmennukseen liittyvään kirjallisuuteen
 • näyte valmennustapaamisesta (esim. 10-15 min video)
 • portfoliotyyppisen lopputyön valmisteleminen

Työssä oppiminen:

 • valmennuksen keinojen harjoitteleminen omassa työssä asiakkaan kanssa

Aikataulu

(20. – 27.9.2023 itsenäinen opiskelu, ennakkotehtävä)

 • 28.– 29.9.2023
 • 30.–31.10.
 • 27.–28.11.
 • 18. – 19.1.2024
 • 1.-2.2.
 • 26.-27.2.
 • 21.–22.3.
 • 18.–19.4.
 • 15.–16.5.

Opiskelu toteutuu kaikkina etäkoulutuspäivinä klo 9-15. Yhteensä 126 oppituntia, 18 etäkoulutuspäivää.

Kustannukset

Osallistumismaksu 1600 € + alv 24% 384 €, yhteensä 1984 €, joka laskutetaan neljässä tasaerässä. Maksusta esim. kuukausierissä voi sopia kouluttajan kanssa. Hinta sisältää oppikirjan ja työkirjan.

Kouluttaja

Eeva-Liisa Tamski, kouluttaja, työnohjaaja, ToKo (työnohjaajien kouluttaja), sosiaaliohjaaja, NLP Trainer, NLPt-terapeutti (psykoterapia), NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ADHD-valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja.

Mukana asiantuntijaluennoitsijoina:

Marja-Leena Bilund, KM, FL, luokanopettaja, LP-kouluttaja, Friends-kouluttaja, nepsy-kouluttaja/-valmentaja, kasvatuskonsultti, väitöskirjatutkija. Marja-Leena Bilund toimii koulutuksessa erityisesti koululaisen valmentamisen asiantuntijana.

Anitta Huotari, YTM, sosiaalityöntekijä, sosiaalialan opettaja, työnohjaaja, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, neuropsykiatrinen valmentaja. Anitta Huotari toimi koulutuksessa lapsi- ja perhevalmennuksen asiantuntijana.

llpo Kinnunen, psykiatri, NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, mindfulness -ohjaaja. Ilpo Kinnunen toimii koulutuksessa neuropsykiatrinen oireyhtymä -diagnoosien ja lääkehoidon asiantuntijana.

Seppo Tamski, kouluttaja, NLP-työnohjaaja, NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja. Seppo Tamski toimii koulutuksessa NLP:n asiantuntijana sekä kokemusasiantuntijana.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset

Sähköpostitse eeva-liisa.tamski@porstua.fi

Nepsy, Kuopio, syksy 2023.-kevät 2023

Muut koulutukset