NLP Practitioner -koulutus Kuopiossa ajalla 28.9.2023-16.5.2023, 16 pv

Neuro-lingvistisellä ohjelmoinnilla tarkoitetaan ajattelumme rakennetta, sitä kuinka olemme ohjelmoineet itsemme ajattelemaan ja sen myötä toimimaan, sekä erityisesti sitä, kuinka voimme tiettyjä rakenteita muuttamalla saada aikaan haluttuja tuloksia.

Sana ”neuro” viittaa tässä yhteydessä aisteihin ja ihmisen neurologisiin prosesseihin eli aivoissamme ja mielessämme tapahtuvaan tiedon käsittelyyn. ”Lingvistinen” puolestaan viittaa puhuttuun ja kehon kieleen. Kielen välityksellä me kommunikoimme sekä tietoisella että tiedostamattomalla tasolla. Kieli vaikuttaa ajatteluumme ja käyttäytymiseemme. ”Programming” eli ohjelmointi viittaa mielen ohjelmiin ja mielen malleihin, joita voi muunnella NLP-menetelmin. NLP:ssä kiinnostuksen kohteena on taito, taitavuus ja onnistuminen. Lisätietoja NLP:stä mm. http://www.nlp-yhdistys.fi

Koulutus vastaa laajuudeltaan 20 opintopistettä. Koulutus jakautuu lähi- ja etäjaksoihin.

Lähiopetuksen osuus on 16 päivää. Lähiopetus toteutuu kahtena peräkkäisenä koulutuspäivänä kerran kuukaudessa.

Lähijaksojen välissä kouluttautuja soveltaa koulutuksen sisältöjä omaan arkeensa ja tutustuu NLP-kirjallisuuteen. Koulutuksen päätteeksi opiskelija työstää portfolio –tyyppisen lopputyön omasta kasvustaan mielikuvaohjaajaksi.

Kohderyhmä:

NLP Practitioner -koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutus- ja ajattelutaitojaan, ymmärtää itsen ja toisen mielen prosessointia, ohjata omaa ja toisen oppimista, ajattelua, kommunikointia, päätöksen tekoa, motivoitumista tai muutosprosesseja.

Tavoite:

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kouluttautuja NLP-lähestymistapaan, sen malleihin, harjoitteisiin ja metodeihin niin, että hän pystyy ymmärtämään ja ohjaamaan omaa ja toisen mielen prosessointia entistä paremmin.

Ajankohta: Koulutus toteutetaan kaikkina koulutuspäivinä klo 9-15.30

28.-29.09.2023
30.-31.10.
27.-28.11.
25.-26.1.2024
22.-23.02,
21..-22.3.
18,-19.04.
15.-16.05.
Paikka: Kuopio

Koulutuksen kustannukset: 1200 € + alv 24 % , yhteensä 1488 €. Maksun voi maksaa useammassa erässä.

Kouluttajat:

Seppo Tamski

NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner
NLP-työnohjaaja
NLP Master Coach, NLP Personal Coach
Eeva-Liisa Tamski

NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner
NLPt-terapeutti (psykoterapia)
NLP Master Coach, NLP Personal Coach
Tiedustelut ja ilmoittatutumiset

Eeva-Liisa Tamski, säpo eeva-liisa.tamski@porstua.fi
Seppo Tamski, säpo seppo.tamski@porstua.fi

Muut koulutukset