NLP Practitioner – Koulutus Kuopiossa vuonna 2024

Neuro-lingvistisellä ohjelmoinnilla tarkoitetaan ajattelumme rakennetta, sitä kuinka olemme ohjelmoineet itsemme ajattelemaan ja sen myötä toimimaan, sekä erityisesti sitä, kuinka voimme tiettyjä rakenteita muuttamalla saada aikaan haluttuja tuloksia.

Sana ”neuro” viittaa tässä yhteydessä aisteihin ja ihmisen neurologisiin prosesseihin eli aivoissamme ja mielessämme tapahtuvaan tiedon käsittelyyn. ”Lingvistinen” puolestaan viittaa puhuttuun ja kehon kieleen. Kielen välityksellä me kommunikoimme sekä tietoisella että tiedostamattomalla tasolla. Kieli vaikuttaa ajatteluumme ja käyttäytymiseemme. ”Programming” eli ohjelmointi viittaa mielen ohjelmiin ja mielen malleihin, joita voi muunnella NLP-menetelmin. NLP:ssä kiinnostuksen kohteena on taito, taitavuus ja onnistuminen.

Koulutuksen laajuus, järjestämismuoto ja toteuttamistapa:

Koulutus vastaa laajuudeltaan 20 opintopistettä. Koulutus jakautuu lähi- ja etäjaksoihin. Lähiopetuksen osuus on 16 päivää. Lähiopetus toteutuu kahtena peräkkäisenä koulutuspäivänä kerran kuukaudessa. Lähiopetuspäivien välissä opiskelija soveltaa koulutuksen sisältöjä omaan työhön, tutustuu NLP-kirjallisuuteen ja työstää ennakko- ja välitehtäviä. Jokaisen lähijakson päätteeksi annetaan tehtävä, jota käsitellään yhdessä seuraavalla lähijaksolla. Tehtäviä ohjataan tarpeen mukaan. Koulutuksen päätteeksi opiskelija työstää portfolio –tyyppisen lopputyön omasta kasvustaan mielikuvaohjaajaksi.

Kohderyhmä:

NLP Practitioner -koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutus- ja ajattelutaitojaan, ymmärtää itsen ja toisen mielen prosessointia, ohjata omaa ja toisen oppimista, ajattelua, kommunikointia, päätöksen tekoa, motivoitumista tai muutosprosesseja.

Tavoite:

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija NLP –lähestymistapaan, sen malleihin, harjoitteisiin ja metodeihin niin, että hän pystyy ymmärtämään ja ohjaamaan omaa ja toisen mielenprosessointia entistä paremmin.

Ajankohta:

25.1.-26.1.2024
22.2.-23.2.2024
21.3.-22.3.2024
18.4.-19.4.2024
15.5.-16.5.2024
26.9.-27.9.2024
14.10.-15.10.2024
11.11.-12.11.2024
Kaikkina päivinä klo 9–15.30

Paikka: Kuopio, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuksen kustannukset: Osallistumismaksu on 1200 € + alv 24 %. Maksun voi maksaa erissä.

Kouluttajat:

Kouluttajat ovat toteuttaneet 30 NLP Practitioner –prosessikoulutusta ja yli 15 NLP Master Practitioner –prosessikoulutusta. Kouluttajat pitävät yllä NLP-taitojaan osallistumalla ns. Aineettoman akatemian (NLP kehittämisryhmä) tapaamisiin kuukausittain ja NLP-yhdistyksen järjestämiin koulutuspäiviin sekä NLP-iltoihin.

Seppo Tamski
NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner
NLP-työnohjaaja
NLP Master Coach, NLP Personal Coach
puhelin 0400 629 354
s-posti: seppo.tamski@porstua.fi

Eeva-Liisa Tamski
NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner
NLPt-terapeutti (psykoterapia)
NLP Master Coach, NLP Personal Coach
puhelin 0500 359 054
s-posti: eeva-liisa.tamski@porstua.fi

Tiedustelut ja ilmoittautumiset

Eeva-Liisa Tamski, säpo eeva-liisa.tamski@porstua.fi
Seppo Tamski, säpo seppo.tamski@porstua.fi

Lisätietoja NLP:stä mm.
http://www.nlp-yhdistys.fi

Muut koulutukset