Perhevalmentaja-koulutus etätoteutuksena

Ajalla 19.9. – 5.12.2023 
Etätapaamiset kerran kuukaudessa kahtena päivänä.
Kouluttajana Eeva-Liisa Tamski.

Porstua, Tamski avoin yhtiö ja Educons Oy järjestävät perhevalmentaja-etäkoulutuksen syksyllä 2023. Perhevalmentaja-koulutus on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi perheiden kanssa työskenteleville varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille (esimerkiksi perhetyöntekijät ja neuropsykiatriset valmentajat), joilla on vähintään toisen asteen perustutkinto.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää neljä yhteistä etäkoulutusjaksoa Zoom-videoneuvotteluohjelmiston avulla, työssäoppimista ja itseopiskelua. Yhteiset etäopetuspäivät ovat kerran kuussa kahtena peräkkäisenä päivänä. Oppimisen tukena on lisäksi Priima -verkko-oppimisympäristö materiaaleineen ja työkirja, jotka sisältyvät koulutuksen hintaan.

Opintokokonaisuus sisältää:

 • asiantuntija-alustukset
 • valmennuksen harjoittelua
 • välitehtävien purku ja työnohjauksellinen keskustelu valmennuksesta
 • oppimisen itsearviointi pienryhmäreflektiossa

Itsenäinen opiskelu sisältää:

 • opintojaksoilla esiteltyihin asioihin liittyvät tehtävät
 • perehtyminen valmennuksen lähestymistapoihin, ja valmennukseen liittyvään kirjallisuuteen

Työssä oppiminen:

 • valmennuksen keinojen harjoitteleminen omassa työssä asiakkaan kanssa

Aikataulu:

 • 19.-20.9.2023 klo 9–15
 • 17.-18.10.2021 klo 9–15
 • 7.-8.11.2023 klo 9–15
 • 4.-5.12.2023 klo 9–15

Kustannukset:

Osallistumismaksu 700 € + alv 24 % 168 €, yhteensä 868 €. Osallistumismaksun voi maksaa myös erissä.

Kouluttaja

Eeva-Liisa Tamski, kouluttaja, työnohjaaja, ToKo (työnohjaajien kouluttaja), sosiaaliohjaaja, NLP Trainer, NLPt-terapeutti (psykoterapia), NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ADHD-valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja.

Mukana asiantuntijaluennoitsijoina:

Anitta Huotari, YTM, sosiaalityöntekijä, sosiaalialan opettaja, työnohjaaja, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, neuropsykiatrinen valmentaja. Anitta Huotari toimi koulutuksessa lapsi- ja perhevalmennuksen asiantuntijana.

Lauri Jäntti, kouluttaja, valmentaja, työpsykologian tohtori, NLP Associate Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, Certified Business Coach, neuropsykiatrinen valmentaja. Lauri Jäntti toimii koulutuksessa motivaation, oppimisen ja oppimisympäristöjen asiantuntijana.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset

Sähköpostitse eeva-liisa.tamski@porstua.fi tai lauri.jantti@educons.fi.

Muut koulutukset