Työnohjaajakoulutus 2023-2024

PORSTUAN TYÖNOHJAAJAKOULUTUS (60op)

Tamski avoin yhtiö (Porstua) järjestää valmentavaan työotteeseen ja NLP – viitekehykseen
painottuvan työnohjaajakoulutuksen (60 op) Mikkelissä ajalla 12.01.2023 – 13.12.2024.
Koulutus antaa valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja valmentajana työyhteisöille,
ryhmille ja yksilöille.

Työnohjaajakoulutuksemme on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan osaajille. Kurssille valitulta edellytetään vähintään opistotasoista, ammatillista tutkintoa ja viiden vuoden työkokemusta. Koulutus täyttää sisällöiltään ja laajuudeltaan Suomen työnohjaajat
ry:n suositukset.

KOULUTUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT JA PAINOTUKSET OVAT:

Työnohjauksen teoriataustan muodostuminen 12 op
NLP, ratkaisukeskeisyys, dialogisuus, narratiivisuus,
sosiaalinen konstruktionismi, reflektiivisyys 3 op
Valmentava työote ja mielen prosessointi 3 op
Kirjallisuustyöskentely 3 op
Oma käyttöteoria 3 op

Työnohjaus toimintana 36 op
Historia, käsite, rakenteet, prosessi ja tutkimus 1 op
Arvot, etiikka ja moraali 2 op
Pedagogiset taidot, luovuus ja herkkyys 3 op
menetelmät 5 op
Työnohjauksen erityiskysymykset 3 op
Työyhteisöt ja organisaatiot 1 op
Yrittäjyys 3 op
Työnohjaus muuttuvassa työelämässä ja organisaatioissa 3 op
Työnohjaajana toimiminen ja työnohjaajan oma identiteetti 5 op
Työnohjauksen mallittaminen
(omaan perustyöhön saatu työnohjaus, opiskelijan antama yksilö- ja
ryhmä/yhteisöohjaus)
opiskelijan saama koulutustyönohjaus, työnohjauksen havainnointi,
suora työnohjaus ja reflektointi 10 op

Itsearviointi ja lopputyö 12 op

Koulutuksen rakenne

Koulutusprosessi kestää 2 vuotta ja vastaa laajuudeltaan 60 opintopistettä. Työnohjaajaksi valmistuminen edellyttää lähiopetukseen osallistumista, väli- ja ennakkotehtävien suorittamista, omien työnohjausprosessien ja harjoitustyön- ohjausten toteuttamista, vertaisryhmätyöskentelyä sekä koulutuksen aikana oman ammatillisen kehittymisen arviointia.

Lue lisää koulutuksesta ja hakemisesta koulutusesitteeltä:

Tiedustelut:

toni.lillman@porstua.fi

Muut koulutukset