NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS -KOULUTUS ETÄKOULUTUKSENA (30 op)

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS -KOULUTUS ETÄKOULUTUKSENA (30 op)

Ajalla 1.9.2022–14.4.2023 Porstua, Tamski avoin yhtiö ja Educons Oy järjestävät neuropsykiatrinen valmennus -koulutuksen lukuvuonna 2022–2023. Koulutus sopii sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita tai työskentelevät...
PERHEVALMENNUSKOULUTUS, 8PV 8.9.-9.12.2022

PERHEVALMENNUSKOULUTUS, 8PV 8.9.-9.12.2022

Johdanto: THL, Käypä hoito –suositus sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE ovat nostaneet keskiöön lapsen kokonaisvaltaisen hoivan, huolenpidon ja kasvatuksen. Merkittävässä osassa ovat varhaiskasvatuksen, koulun ja yhteiskunnallisten ohjelmien...